Gå til hovedindhold
/ Socialområdet

Teknologierne på socialområdet

Find viden om hvordan kommunerne bruger teknologier i indsatsen på socialområdet.

Teknologier plottet ind på en figur i henhold til deres respektive placering i forhold til, om teknologierne er klar til brug, under afprøvning, værd at holde øje med eller om kommunerne bør afvente.
 • Læs op

Indhold

  Apps og videoløsninger er udbredte i kontakten med borgere og af medarbejdere bl.a. til undervisning og skærmbesøg. Apps er et eksempel på selvmonitorerings/motivationsteknologi og planlægningsteknologi og bruges bl.a. til information, booking og registrering af medicin og dokumentation.

  Nogle apps er koblet til skærme og selvbetjeningsløsninger der bl.a. bruges til ankomstmelding, medarbejderoversigt og træning.

  I corona-tiden er der sket en yderligere udbredelse af de i forvejen udbredte digitale arbejdsformer. Der er sket en markant udbredelse af virtuelle mødeformer, dels i omfanget, dels i erkendelsen af, hvad skærmteknologi kan bruges til i mødet med borgeren. Der anvendes generelt mange forskellige teknologier i mødet med borgeren.

  Sociale teknologier som chatbots, online fællesskaber, virtuelle besøgsvenner, telepresence robotter og andre fysiske robotter bruges til digitale fællesskaber mellem borgere og kommunikation mellem borgere og medarbejdere.

  Træningsteknologi dækker blandt andet over Augumented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). Socialområdet er et af de fagområder, hvor VR vinder frem til bearbejdelse af angst og eksponeringsterapi. Det kan fx være til træning af buskørsel for en person med social angst, så borgeren træner oplevelsen virtuelt før den rigtige oplevelse trænes.

  Robotic Process Automation (RPA) bruges i nogle kommuner til automatisering af betaling, tilskud og registrering. På socialområdet er man ikke lige så langt som fx på sundhedsområdet med at anvende avancerede teknologier som machine learning og natural language processing, hvilket kan hænge sammen med, at der er færre data at arbejde med.

  Internet of Things forbinder og udveksler data indsamlet med bl.a. GPS og sensorer. Særligt udbredt er sensorer, som bl.a. bruges til registrering af fald, til bleer, gulvsensorer samt vandhaner og døråbnere. Sensorer, GPS-systemer og låse/alarmsystemer er eksempler på tryghedsskabende teknologier.

  Anvendelsen af teknologiske løsninger indebærer ofte dilemmaer. Hvor går grænsen fx mellem overvågning og omsorg/tryghed?

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk

  Radar for fagområderne