Gå til hovedindhold
/ Dagtilbud og skole

Teknologierne på dagtilbud- og skoleområdet

Både i skole og dagtilbud bruger man digitale redskaber og læremidler. Det giver det pædagogisk personale nye muligheder i arbejdet med at skabe variation og differentiering i børn og unges læringsmiljøer.

Teknologier plottet ind på en figur i henhold til deres respektive placering i forhold til, om teknologierne er klar til brug, under afprøvning, værd at holde øje med eller om kommunerne bør afvente.
 • Læs op

Indhold

  Børn kan fx lære på nye måder i et Virtual-reality-univers. Der bliver brugt droner og 3D-printere i undervisningen. Det kan bruges interaktive tavler eller gulve og videoløsninger kan bruges til fjernundervisning.

  Nogle skoler bruger fysiske robotter i form af b.la. telepresence-robotter, der giver udsatte elever mulighed for at være virtuelt tilstede på skolen ved hjælp af robotten. Ny teknologi og data kan også give mulighed for at se og arbejde med, hvordan eleverne lærer bedst.

  Digitale redskaber i dagtilbud bruges enten direkte i aktiviteter med børn, fx interaktive gulve, 3D print, apps på IPads, bygning af robotter og lign. til motorik, sprogudvikling, kreativitet. Eller de digitale redskaber understøtter det pædagogiske personales arbejde med børnenes faglige og personlige udvikling.

  Heri kan lægge funktioner, der understøtte rette-arbejde og en systemastisk evlueringskultur fx plagiatkontrol, systematiserer analyser eller understøtter og assisterer elevens arbejde fx digitale læse-skrive værktøjer.

  Nogle teknologier såsom robotter kan børnene selv kode. De digitale læremidler understøtter skolens arbejde med de faglige mål for de enkelte fag. Det indgår også i bredere indsatser, der skal fremme digital dannelse og teknologiforståelse. Der er mange leverandører af digitale læremidler, hvor de enkelte kommuner og skoler udvælger og tilkøber de læremidler, der har brug for.

  Skoler og dagtilbuddenes kommunikationsplatformen kan være koblet til digitale selvbetjeningsskærme, hvor forældre fx tjekker deres barn ind og ud, får info mv.

  Mange kommuner bruger sensorteknologi til at registrere lyd, lys, bevægelse, temperatur mv. Målinger fra sensorerne skaber indsigt eller udløser en given handling, fx udluftning i en bygning eller indsigt i aktivitet i sportshaller. Understøtter bedre indeklima, bedre planlægning fx af rengøringsaktivitet, bedre pladsudnyttelse etc.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk

  Radar for fagområderne