Gå til hovedindhold
/ Klima, teknik og miljø

Teknologierne på klima-, teknik- og miljøområdet

Find viden om hvordan kommunerne bruger teknologier i indsatsen på klimaområdet.

Teknologier plottet ind på en figur i henhold til deres respektive placering i forhold til, om teknologierne er klar til brug, under afprøvning, værd at holde øje med eller om kommunerne bør afvente.
 • Læs op

Indhold

  Mange kommuner anvender droner i forbindelse med inspektion og fotodokumentation. Særligt anvendes droner i arbejdet med vedligehold af kommunens egne bygninger. Droner bruges i arbejdet med oversvømmelsessikring, ligesom droner anvendes til at holde øje med bjørneklo i svært tilgængelige områder. Udover foto anvendes også termisk måling i forbindelse med bygningssyn. Arbejdet med droner kræver dronekørekort, og i mange kommuner er arbejdet med droner derfor knyttet til en dedikeret dronefører. 

  Internet of Things, som er apparater der er forbundet til hinanden og overfører data er en udbredt teknologi på området. Særligt udbredt er sensorer / fuldmeldere i forskellige typer af skraldespande og containere. Internet of Things bruges også i arbejdet med regnvand (vandstand, voluminer, tilbageholdelse af vand, fordampningsevne) og i arbejdet med bygninger (indeklima, anvendelsesgrad og styring af lys). Internet of Things bruges desuden til persontællinger i byen, samt til måling af lokale temperaturer, monitorering af fugtighed i nyplantninger samt i arbejdet med rottebekæmpelse.

  Edge Computing er et begreb for apparater fx kameraer og sensorer, som kan lagre og beregner på data i selve apparatet. Det bruges i enkelte kommuner i forbindelse med trafiktællinger (biler, cykler m/u hjelm og gående). I forlængelse af dette anvendes edge computing også til at gøre signalregulerede vejkryds mere intelligente

  Apps benyttes til mange typer af formidling og involvering. Mange kommuner anvender apps hvor borgere kan melde f.eks. huller i vejen til kommunen. Apps bruges også i formidlingen til borgere omkring håndtering af affald eller til information om regler og nyheder særligt til landbruget. Endelig anvendes apps også internt i kommunen, hvor medarbejdere blandt andet kan melde mangler på bygninger.

  Enkelte kommuner anvender augmented reality til visualisering af ledninger og lokal- og byggeplaner.

  Deep Learning afprøves i enkelte kommuner, hvor det blandt andet bruges til at registrere og dokumentere byens tilstand vha. 360 graders fotos. Ligeledes anvendes deep learning på satellitbilleder, hvor det kan bruges til ajourføring af bygningsdata. Man har også deep learning i forhold til at skabe overblik over, hvilken mønstre der er i affald rundt i kommunens lokalområder.

  Enkelte kommuner afprøver digital twin til at simulere scenarier i forbindelse med eksempelvis kystsikring og byudvikling.

  Fysiske robotter bruges i form af robotplæneklippere og opstregningsrobotter til boldbaner. Også exoskelleter kan bruges til opgaver med tunge løft.

  Sociale teknologier anvendes til forskellige typer af borgerinvolvering. 

  Videoløsninger anvendes til virtuelle borgermøder og f.eks. digitale tilsyn med virksomheder

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk

  Radar for fagområderne