Videncenter for Digitalisering og Teknologi

På siden finder du viden om teknologiske tendenser, værktøjer, guides, skabeloner og eksempler, som er brugbare i arbejdet med digitalisering og teknologi. Sitets indhold og form udvikles løbende i tæt dialog med jer brugere. Følg os på LinkedIn.

Nyt Videncenter

KL og KOMBITs nye fælles videncenter er i luften

Videncenteret for digitalisering og teknologi skal formidle, give bedre overblik over materialer og skabe grobund for mere videndeling mellem kommuner.