Organisering på digitaliseringsområdet

KL laver forskellige værktøjer som kommunerne kan bruge til arbejdet med digital omstilling. Formålet med det digitale har flyttet sig i takt med den teknologiske udvikling, hvilket skaber nye opgaver, muligheder, men også udfordringer for digitaliseringsafdelingen i en kommune. Vores organisationsanalyse præsenterer kommunale cases og giver et overblik over de tematikker, der er på spil i en tid, hvor IT- og digitaliseringsafdelingens rolle er under forandring.

Meetups

Videncenter Meetup - Styrk din viden og udvid dit netværk

Med et abonnement på ”Videncenter Meetup” bliver du en del af et virtuelt netværk og får adgang til to månedlige webinarer om digitale temaer og ny teknologi i kommunerne.

Survey

Brugerundersøgelse af Videncenteret

Vi evaluerer konstant Videncenteret for at sikre relevant indhold og forsøger at tilvejebringe størst mulig værdi for vores målgruppe. Derfor inviterer vi nu alle brugere af Videncenteret til at udfylde nedenstående spørgeskema, så Videncenteret kan blive endnu bedre. Tak for din deltagelse.

I Fokus

I Fokus

Corona-erfaringer

KL har interviewet 10 chefer på digitaliseringsområdet om Coronakrisen. Læs her hvilke erfaringer de har høstet, og hvilke perspektiver de ser for fremtidens opgaveløsning og arbejdsformer. Læs også Momentumanalysen baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale digitaliseringschefer.