Digital modenhed

KL laver forskellige værktøjer som kommunerne kan bruge til arbejdet med digital omstilling. Selvevalueringsværktøjet for digital omstilling er et dialogredskab, der kommer rundt om organisationens strategiske indsats, styringstilgang, forankring og teknik, og giver et hurtigt overblik over, hvor der kan sættes ind. Som leder kan du bruge det til at tage et tjek på implementeringskraften i forhold til at gennemføre digitaliseringstiltag.

Meetups

Styrk din viden og udvid dit netværk

Med et abonnement på ”Videncenter Meetup” bliver du en del af et virtuelt netværk og får adgang til to månedlige webinarer om digitale temaer og ny teknologi i kommunerne.

Survey

Brugerundersøgelse af Videncenteret

Vi evaluerer konstant Videncenteret for at sikre relevant indhold og forsøger at tilvejebringe størst mulig værdi for vores målgruppe. Derfor inviterer vi nu alle brugere af Videncenteret til at udfylde nedenstående spørgeskema, så Videncenteret kan blive endnu bedre. Tak for din deltagelse.

I Fokus

I Fokus

Corona-erfaringer

KL har interviewet 10 chefer på digitaliseringsområdet om Coronakrisen. Læs her hvilke erfaringer de har høstet, og hvilke perspektiver de ser for fremtidens opgaveløsning og arbejdsformer. Læs også Momentumanalysen baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale digitaliseringschefer.