Videncenter Viden og Værktøjer

Digital transformation

Når organisationer får ny teknologi og tager nye digitale løsninger i brug, indgår organisationen i en digital transformation. Den digitale forandring påvirker måden vi leder på, måden vi udvikler på, og måden vi arbejder på. For at komme i mål med omstillingerne skal der særligt fokus på ledelse, kompetencer, brugerinddragelse, gevinster og implementering.

Artikel

Digital omstilling i kommunerne

Digital omstilling er komplekst. Der er mange temaer i spil når teknologi skal virke i organisationen og give værdi i mødet med borgerne.

Tilmeld

Partnerskab om digital transformation

I KL og Komponents partnerskab om digital transformation identificerer vi drivere og barrierer for arbejdet med digital transformation. Vi dykker ned i de skridt, der skal til for at lykkes med en meningsfuld integration af digitalisering, teknologi og data, og I kommer ud af partnerskabet med løsninger til de steder, I selv gerne vil blive bedre.

I Fokus

Lær af 5 digitale frontløbere

Hvad kan vi lære af andres erfaringer med ledelse af digitalisering? Det spørgsmål besvarer Væksthus for Ledelse i sin nye publikation “Ledelse af digital innovation. Erfaringer fra fem frontløbere”. Ledere og medarbejdere deler ud af deres erfaringer med at få ledelse af digital innovation til at fungere i hverdagen på en både konkret og hjælpsom måde.

Erfaringer fra Corona

Erfaringer fra Corona-krisen: Omstilling og digitalt arbejde

Coronakrisen stiller nye krav til måden vi arbejder på. KL har interviewet 10 digitaliserings-chefer for at blive klogere på kommunernes erfaringer og hvilke perspektiver de ser for fremtidens opgaveløsning og arbejdsformer.