Gå til hovedindhold
/ Digital transformation
/ Kompetencer og digitalt mindset

Borgere er med i det digitale maskinrum

Rødovre Kommune har sat borgere, politikere og forvaltning stævne i et opgaveudvalg om digitalisering. Udvalget foreslår bl.a. at indføre digital first-princippet, og borgere og politikere er villige til at gå væsentligt længere på digitaliseringsområdet, end forvaltningen havde forventet.

21. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  Ligesom mange andre kommuner oplever Rødovre, at det er svært at få budgetterne til at hænge sammen. Blikket er derfor rettet mod digitalisering som en del af løsningen på de økonomiske udfordringer. Men digitalisering er en kompleks størrelse, og det kan være svært at vide, hvor langt kommunen kan gå, og hvilke digitale services som borgerne er interesserede i.

  Kommunalbestyrelsen i Rødovre har derfor haft nedsat et opgaveudvalg med borgere og politikere, der i løbet af det sidste år har vendt digitaliseringens dilemmaer og har drøftet temaer som digital inklusion, dataetik, kunstig intelligens, udbredelse af velfærdsteknologi mv. Udvalgets opgave var at formulere anbefalinger til kommunalbestyrelsen og kommunens digitaliseringsstrategi.  Udvalget sluttede sit arbejde for få måneder siden, og deres anbefalinger giver anledning til ændringer af strategien. Forvaltningen hæfter sig ved borgernes digitale villighed:

  ”Den største læring var nok at politikere og borgere var villige til at gå længere med digitaliseringen, end vi troede. Vi har fået en opbakning og et mandat, der går længere, end vi troede muligt. Borgere og politikere var rigtigt gode til at arbejde sammen under de nye rammer. Der kommer nye og spændende ideer, når en gruppe præget af stor diversitet graver sig ned i så stort et emne som digitalisering”, siger Jonas Dentrup, konsulent i Digitaliseringsafdelingen.

  Forskellighed og fælles fokus

  Udvalget bestod af 5 politikere, 10 borgere og 4 repræsentanter fra forvaltningen. Fokus var at få et udvalg med diversitet inden for alder, køn og beskæftigelse. Derudover var det vigtigt, at borgerne havde en bred interesse for digitalisering. 

  Rødovre gjorde ansøgningsprocessen let og overskuelig og brugte blandt andet LinkedIn, Facebook og lokalavisen til at rekruttere borgere. Udvalget mødtes flere gange for at drøfte dilemmaer om digitalisering. For at drøftelserne blev baseret på et solidt vidensgrundlag, inviterede Rødovre eksperter med til forskellige sessioner. 

  Inddragelse er godt! Men ikke omkostningsfrit

  Det har været en stor succes for Rødovre at inddrage borgere og politikere, og kommunen har fået en masse læring. Der sidder borgere i alle kommuner, som har både interesse i og meninger om, hvordan kommunen bør gribe sine forskellige dagsordener an, og den indsigt er værdifuld.

  ”I nærdemokratiets navn er det både vigtigt og givende at få borgerne med ind i processerne,” siger Jonas Dentrup.

  Et opgaveudvalg er dog ikke en omkostningsfri genvej. Det kræver planlægning, arbejdsressourcer og tid at skabe en meningsfuld inddragelse og tage hånd om anbefalingerne bagefter. 

  Opgaveudvalgets tre anbefalinger

  1. Når velfærden gentænkes, skal der være mod til at prioritere mellem digitale, analoge og hybride løsninger. Dette skal ske med afsæt i velfærdsopgaverne og borgernes behov – ikke i teknologierne
  2. Der skal formuleres konkrete målsætninger og aktiviteter, som forpligter kommunalbestyrelsen til at udnytte potentialerne i data, Robotic Process Automation (RPA) og Artificial Intelligence (AI) mv.
  3. Digitale løsninger skal være Rødovre Kommunes førstevalg til borgerne, men der skal være hjælp og analoge muligheder til de ikke-digitale borgere.

  Kontakt

  Konsulent

  Laura Skytte Andersen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3443

  E-mail: lasa@kl.dk