Gå til hovedindhold
/ Digital ledelse

Arbejdsgange

 • Læs op

Indhold

  KLAR-drejebogen er en hjælp til at forandre arbejdsgange

  KL´s Lean- og Arbejdsgangsredskaber (KLAR) er en metode til dokumentation og forandringer af de kommunale arbejdsgange. Det er et stærkt fundament for dokumentation og forandringer af arbejdsgange, når ny teknologi skal implementeres og den digitale transformation skal realiseres.

  KLAR hjælper transformationen ved, at:

  1. Udvælge de rette arbejdsgange til forandring, ud fra fx volumen, vigtighed, teknologiens mål og mening
  2. Mobilisere de rette ledere og nøglepersoner
  3. Kortlægge og tegne arbejdsgangene
  4. Redesigne arbejdsgangene ved hjælpe af en række innovative metoder og ud fra formålet
  5. Skabe handleplaner, der skal gennemføre forandringerne
  6. Følge op og skabe en forandringskultur via konkrete værktøjer såsom fx Kaizen og tavlemøder

  Du kan finde mere om arbejdsgange og forretningsviden på kl.dk

   

  Arbejdsgangsanalyse og metode drejebog 2.1 2021

  Kommunerne kontakter jævnligt KL med ønske om at få adgang til at se diagrammerne for kommunale hoved- og delprocesser i Arbejdsgangsbanken, ofte foranlediget af automatiseringstiltag. Frem til nu har det krævet en manuel proces for KL at give adgang til at se indhold i Arbejdsgangsbanken. Nu er processamlingen tilgængelig for alle på nettet.

  Arbejdsgangsbanken indeholder procesdiagrammer for alle de kommunale kerneopgaver, som KL, KOMBIT og flere kommuner udarbejdet fra 2007-2010. I alt er der ca. 900 arbejdsgange opdelt i hoved- og del/subprocesser.

  Arbejdsgangsbanksprojektet kørte frem til 2010. Indholdet er ikke blevet opdateret efter projektets ophør og bliver det heller ikke fremover. Da der er tale om kerneopgaver har arbejdsgangene fortsat værdi, selvom om lovgivning og it-understøttelse har ændret sig. Ved brugen skal man være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at verificere om arbejdsgangen stadig er korrekt og overholder den aktuelle lovgivning. For at lette opdateringen har KL sørget for, at alle procesdiagrammerne indeholder links til retsinformation.dk, hvor man kan se om lovgivningen stadig er gældende, og se hvad den aktuelle lovgivning er.

  Arbejdsgangene kan bruges som et tidsbesparende forlæg for kortlægning, udvikling og optimering af arbejdsgange, som også er væsentlige elementer i digital transformation.

  I forbindelse med robotautomatisering/RPA kan arbejdsgangene bruges som inspiration, og til at få et billede af kompleksiteten og regelgrundlaget for de enkelte kommunale opgaver.

   

  GÅ TIL ARBEJDSBANKEN
  Hvordan anvender man arbejdsgangsbanken
  Arbejdsgangsbanken få overblik over jeres processer
  Miniguide til at forstå procesdiagrammer

  KL Forretningsviden indeholder opdaterede og lovmedholdelige processer indenfor kommunale kerneområder

   

  KLF-ONLINE

  KL Forretningsviden er en videreudvikling af blanketterne. Formålet er at stille den forretningsviden, der ligger i blanketterne til rådighed for kommunerne i et mere digitaliseringsklart format. Det sker i form af processer/arbejdsgange.

  Hvad kan du bruge det til?

  Processerne er den lovmedholdelige proces, men det er ikke taget højde for den enkelte kommunes organisering

  • Digitaliseringsprojekter
  • Organisationsforandringer
  • Arbejdsgange
  • Optimering og effektivisering
  • God administrativ praksis

  Kommunerne kan planlægge de egentlige arbejdsgange ud fra processerne, som kan bruges i kommunerne i forbindelse med:

  • Digitaliseringsprojekter
  • Organisationsforandringer
  • Arbejdsgange
  • Optimering og effektivisering
  • God administrativ praksis

  Hvem er målgruppen?

  • Kommunale sagsbehandlere

  • Kommunale digitaliserings-medarbejdere og –chefer

  • It-leverandører: mindske nye it-leverandørers markedstærskel og medvirke til et alsidigt marked for kommunerne.

  Blanketter og KL Forretningsviden dækker begge store dele af den kommunale opgaveløsning. Begge har til formål at sikre lovmedholdelighed og ensartet administration på tværs af kommuner.

  KLF dokumentation tager ikke udgangspunkt i den enkelte blanket, men i en forretningsproces, hvor blanketterne/ de data som blanketterne repræsenterer, indgår.

  Kontakt

  Konsulent

  Susanne Munch Nielsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3001

  E-mail: sumn@kl.dk

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk