Gå til hovedindhold
/ Digital transformation
/ Servicedesign
/ Digital ledelse

Digital omstilling i kommunerne

Digital omstilling er komplekst. Der er mange temaer i spil når teknologi skal virke i organisationen og give værdi i mødet
med borgerne.

08. jan. 2020
 • Læs op

Indhold

  Billedligt talt, så handler digital omstilling 20 procent om teknik og teknologi. De sidste 80 pct. handler om borgerne, om ledelse, kompetencer og mindset i organisationen, om strategier, styring og governance og meget andet. Det er temaer der altid er på spil, når vi udvikler og forandrer organisationer og opgaveløsning.

  Her gives et kort overblik over temaer, som kommunerne med fordel kan adressere når digitale og teknologiske løsninger skal udvikles, indkøbes, implementeres og skaleres.

  Borgernes behov og forventninger

  Når digitalisering, teknologi og data i højere grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så kommer det tættere på borgerne. De fleste borgere synes, at det er naturligt - og forventer det. Andre er mere utrygge og skeptiske. Derfor skal udvikling og design af nye løsninger tage udgangspunkt i viden om og nysgerrighed på, hvad borgernes behov, adfærd og forventninger er. Det gør kommunerne allerede, men det sker også af og til, at man tror man ved, hvad borgernes behov er og får skabt løsninger, som viser sig ikke at matche, hvad borgerne reelt kan og vil.

  Gå til siden om:

   Servicedesign og brugerinddragelse

  Strategi - Retning og opbakning fra politikere og topledelse

  De fleste teknologiske løsninger anvendes internt i organisationen eller tæt på borgeren, og normalt har topledelse og politikere ikke den fornødne faglige eller teknologiske indsigt til konkret at prioritere arbejdsmetoderne. Men det er en opgave for politikere og topledelse at sætte retning og tage stilling til, hvad formålet er med at anvende teknologi og drøfte kvalitet, effektivisering, værdier og etik i den sammenhæng. Det er også en opgave for politikere og topledelse at bakke op om anvendelsen af nye teknologier. Ellers vil udviklingsprojekter og drift af løsninger
  med ny teknologi være sårbare overfor eventuelle borgerhenvendelser, ekstern kritik og prioritering af fokus og ressourcer i organisationen. Samtidig er det vigtigt, at politikere og topledelse løbende orienteres om iværksættelse og fremdrift af konkrete projekter med brug af ny teknologi. 

  Forankring - Ledelse, kompetencer og mindset

  Én ting er teknologiernes modenhed – en anden, hvor klar organisationens ledere og medarbejdere er til at gribe og implementere teknologien. Selv den mest modne teknologi kan være svær at implementere. Anvendelse af teknologi kan vække skepsis og utryghed fordi arbejdet med teknologi fordrer nye kompetencer eller forandrer arbejdsformer og vaner. Der er brug for fokus på viden, kompetencer og mindset og på at skabe mere tryghed og forståelse og forankring blandt ledere og medarbejderne. Det kræver ledelse.

  Gå til siderne om:

   Digital transformation

   Kompetencer og digitalt mindset

  Styring - Governance

  Måden vi indretter styringen af en organisation, og den retning, der sættes strategisk har stor betydning for evnen til at skabe værdi med digitale og teknologiske løsninger. Stærk tværgående koordinering, en digitaliseringsafdeling som understøtter fagområderne, ressourceallokering, klarhed over arbejdsgange og processer, krav om businesscases og en systematisk tilgang til at dokumentere resultater så der er grundlag for at beslutte om et pilotprojekt skal i drift og skaleres, styrker kommunens evne til at få værdi af de investeringer i teknologi, der foretages.

  KL har udformet et selvevalueringsværktøj ift. digital omstilling. Ved at besvare en række spørgsmål kan man vurdere sin organisations implementeringskraft i forhold til digital omstilling. Værktøjet er baseret på kendte modenhedsmodeller og på indsigter fra en række kommunale cases på succesfuld implementering. 

  Gå til:

   Selvevalueringsværktøjet

  Teknik - Det digitale fundament

  It-Arkitektur er nødvendig, fordi digitale løsninger i stigende grad er en del af og en forudsætning for, at kommunerne kan løse sine opgaver. Systemer og data skal kunne integreres og udveksles med systemer på andre fagområder og i andre kommuner, regionerne og staten. Rammearkitekturen og den fælleskommunale infrastruktur udgør en stærk styringsramme for den kommunale digitalisering og sikrer en række spilleregler for de aktører, der agerer i markedet. For at høste det fulde potentiale ved ny teknologi er det vigtigt at bygge på det fælleskommunale fundament. Og det bliver aldrig billigere og nemmere at stille krav end inden kontraktunderskrift. Derfor skal kommunerne fra starten indarbejde krav om rammearkitektur og den fælleskommunale infrastruktur, når de afprøver og indfører ny teknologi. Det digitale fundament er også
  kommunernes data. Kvaliteten af data er afgørende for, at kommunerne kan bruge fx Kunstig Intelligens. Arbejdet med standardisering af og oprydning i data er en forudsætning for at kunne få værdi ud af arbejdet med ny teknologi.

  Gå til siden om:

  Rammearkitektur og infrastruktur

  Datasikkerhed, GDPR og etiske overvejelser

  Med den teknologiske udvikling stiger antallet af data markant og giver muligheder for at arbejde mere dataunderstøttet. Potentialerne for at skabe skræddersyede løsninger, forebygge mv. er store. Men brugen af data fx i løsninger med kunstig intelligens, rejser også etiske spørgsmål og dilemmaer ift. overvågning, privacy, bias, transparens etc. Implementeringen af GDPR betyder et markant og vigtigt fokus på informationssikkerhed og på, at borgerne fortsat skal kunne have høj tillid til brugen af data og ny teknologi i kommunerne. De muligheder, som teknologierne skaber skal ses i tæt sammenhæng med krav til sikkerhed og grundige etiske overvejelser. I projekter, hvor man afprøver fx kunstig intelligens, er det afgørende, at GDPR-compliance og etiske spørgsmål er en integreret del af afprøvningen.

  Gå til siden om:

  Data, etik og sikkerhed

  Kontakt

  Videncenter for Digitalisering og Teknologi

  Email: videncenter@kl.dk