Gå til hovedindhold

Om videncentret

Velkommen til KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi. På siden finder du viden om teknologiske tendenser, værktøjer, guides, skabeloner og eksempler, som er brugbare i arbejdet med digitalisering og teknologi. Sitets indhold og form udvikles løbende i dialog med kommunerne. Følg os også på LinkedIn.

Indhold

  Hvorfor et Videncenter?

  Kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi og rekruttering som bl.a. demografiudviklingen skaber. Øget digitalisering og brug af teknologi og data er et af svarene.

  Med videncentret vil vi bidrage til at understøtte kommunernes digitale transformation. Det skal ske ved at give alle kommuner let adgang til viden, inspiration og handlingsorienterede guides og værktøjer udarbejdet af KL, KOMBIT og kommuner, så kommunerne kan dele viden, styrke samarbejdet og stå på hinandens erfaringer. Læs mere om målgrupper, hvilke kanaler vi bruger, historikken bag videncentret mv. herunder.

  Læs om Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

  Videncenteret

  Videncentret er først og fremmest digitalt. Et site, der samler viden om digitalisering og teknologi på tværs og på fagområderne. På videncentret kan du gå på opdagelse i hvordan teknologier kan anvendes og skabe værdi i kommunerne og hvilke udfordringer, der tegner sig. Du kan også finde handlingsorienterede guides og værktøjer om alt fra sikkerhed til it-indkøb og rammearkitektur. Videncentret er ikke kun digitalt. Det indeholder også videndelingsfora og faglige netværksaktiviteter som igangsættes sammen med kommuner.

  KL’s bestyrelse besluttede at oprette et fælles KL/KOMBIT videncenter som led i KL's strategi for arbejdet med digitalisering, ny teknologi og data. I udviklingen af det nye fælles videncenter indgår bl.a. erfaringer opsamlet i det tidligere KOMBIT Videncenter og erfaringer fra programmet Kommunernes Teknologispring.

  Vores målgruppe er først og fremmest ledere og medarbejdere i kommunerne med ansvar for eller interesse i arbejdet med digitalisering og teknologi. Der skal både være noget relevant og brugbart at hente for tech- og digitaliseringsfolk og for folk med en fagfaglig indgangsvinkel til udvikling af kommunernes opgaveløsning. Alle er velkomne til at læse, lytte og se med - og give feedback. Vi udvikler sitet i tæt dialog med jer brugere.

  Har du ideer?

  Har du en ide til nyt indhold og materiale, eller har du selv et værktøj eller materiale fra din kommune, som kan være relevant at dele med andre? Så skriv til os på:

  videncenter@kl.dk

  LinkedIn

  Vi vil skabe kendskab til videncentret og trække brugere ind på videncentret via mange forskellige kanaler, nyhedsbreve mv. men først og fremmest via vores LinkedIn profil. Så følg os der.

  LinkedIn for videncenter for digitalisering og teknologi

  Mere om videncenterets hjemmeside

  Et af de centrale forretningsmål for videncenteret er at understøtte, at kommunerne kan dele viden og erfaringer med hinanden. Har du noget, du ønsker at dele med andre kommuner kan du enten tage kontakt til en af os i videncenteret, bringe det i spil i en af KL og KOMBITs Yammergrupper eller skrive til

  Videncenter@kl.dk

  Vi er altid interesserede i feedback - både i form af konstruktiv ris og ros. Feedback, som angår portalens form og funktion, kan stiles til videncenter@kl.dk.

  Input til indhold kan stiles til kontaktpersonen for den enkelte side eller til videncenter@kl.dk

  Nedenfor er beskrevet de vilkår og betingelser, som du skal godkende for at abonnerer på nyhedsbreve fra KL.

  Oplysninger

  De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte: Almindelige personoplysninger, herunder:

  • dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder arbejdssted, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og fagområde.

  Er du kommunalpolitiker vil dette fremgå af kl.dk med angivelse af offentlige tilgængelige oplysninger om dit politiske tilhørsforhold og kommune.

  Formål

  Vores databehandlinger i forbindelse med kl.dk og tilknyttede portaler har følgende formål:

  • KL vedligeholder som interesse- og medlemsorganisation for landets kommuner en hjemmeside med informationer af betydning for kommunernes opgaveløsning.
  • KL stiller herunder en række grupper til rådighed for vidensdeling mellem kommunale medarbejdere og politikere via tilknyttede portaler.

  Kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. Hvor oplysningerne stammer fra KL modtager oplysningerne direkte fra dig, når du opretter en profil eller vedligeholder denne.

  Opbevaring af personoplysninger

  KL har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

  Retsgrundlag

  Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

  • Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysningerne er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at formidle information relevant for den kommunale opgaveløsning og gøre det muligt for kommunale medarbejdere og politikere at drøfte faglige spørgsmål.
  • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

  Spy Pixels

  KL benytter Ubivox til opbygning og udsendelse af en række faglige nyhedsbreve. Ubivox benytter Spy Pixels, der svarer lidt til cookies, bare for nyhedsbreve. Konkret drejer det sig om, at mail-systemet tracker åbninger, kliks og eventuel adfærd via indlæsning af billeder og klik - oplysninger, som vi bruger til løbende at forbedre indholdet af vores nyhedsbreve. Vi benytter ikke Spy-pixels i nyhedsbrevet Nyt fra KL.

  Læs om dine rettigheder

  Ved hjælp af statistik samt kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser tilstræber vi en høj grad af brugervenlighed på videncenteret. Dette gælder både sitets informationsarkitektur men også funktionaliteter, navigation og design.

  For at kunne videreudvikle og forbedre KL.dk og tilhørende subsites fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden.

  Ophavsretten til teksterne på videncenteret tilhører KL. Teksterne på videncenteret må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  KL og KOMBIT tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige, korrekte og opdaterede. KL og KOMBIT påtager sig imidlertid ikke retsligt ansvar for oplysningerne eller andet indhold på hjemmesiden. I det omfang, der linkes til andre hjemmesider, er KL og KOMBIT ikke ansvarlig for indholdet af disse sider.

  Kontakt

  Videncenter for Digitalisering og Teknologi

  Email: videncenter@kl.dk