Gå til hovedindhold
/ Klima, teknik og miljø

Digitalisering på klima, teknik og miljø

Teknik og Miljø har i årtier været den mest digitaliserede sektor i kommunerne, hvor man har benyttet teknologi og data i arbejdet drift, miljø, klimasikring samt i forhold til målrettet at fremme den grønne omstilling.

 • Læs op

Indhold

  Løsningerne omfatter bl.a. at data bruges mere intelligent ift. affaldshåndtering, at der laves en digital CO2 beregner som eksempelvis kan vise den udledning der knyttes til borgernes adfærd samt brug af sensordata ift. mobilitet, vandstand, mv. Nye teknologier og bedre brug af data til ‘forecasting’ kan være et af svarene på, hvordan vi tackler de klimarelaterede udfordringer i fremtiden.

  Data og teknologi bliver bedre og bedre. Fx ved vi hvad vandstanden er i havet de næste tre dage. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udstiller vejr-, hav- og klimadata, og på Danmarks Miljøportal findes data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.

  Grunddata og geodata er værdifulde data, som bidrager til en effektiv og kvalificeret service til borgere og virksomheder. Kommunerne får præcise geodata gennem GeoDanmark-samarbejdet, hvor kommune og stat arbejder sammen om gode grunddata. Boligsocial monitorering giver et databaseret og geografisk overblik over den socioøkonomiske balance i bosætningen i kommunernes byer og landområder.

  Digitale løsninger er et vigtig arbejdsredskab i kommunernes indsats på miljø, energi-, bolig- og byggeområdet. Systemer, som Digital Miljø Administration (DMA)  og Byg og Miljø (BM), skal give nemmere og hurtigere adgang til miljøoplysninger for virksomhed, kommune og stat. Bygogmiljø.dk er indgangen for alle borgere og virksomheder til ansøgninger indenfor byggeri og miljø. Systemet vejman.dk, der er et tilstands-, økonomi- og ressourcestyringssystem for veje, stier, trafikbelysning etc. Det digitale register plandata.dk, der er det digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet.

  Data og dermed det videre arbejde med at sikre data af høj kvalitet er helt essentielt for området.

  De centrale udfordringer i forhold til arbejdet med data er følgende:

  1. Adgang og overblik over relevant data.
  2. Datastandardisering, der kan sikre, at data kan tale sammen og skabe værdi.
  3. Kompetencer i forhold til at arbejde med data.

  Læs mere

  Klima- teknik- og miljøområdet omfatter nogle af de mest kritiske funktioner i samfundet. Opgaver er alt fra håndtering af affald, til at sikre elektricitet, varme og drikkevand, til at sikre, at de kommunale beredskaber er klar til at træde i kræft, når der er behov for det.

  Her kan digitale løsninger måske hjælpe på opgaveløsningen og udfordringerne. 

  Nogle af udfordringerne er:

  • Hvordan kan vi skabe mere sikkerhed mod at vores byer oversvømmes eller kyster ødelægges?
  • Hvordan kan vi bruge vores ressourcer bedre i vores kommunale bygninger?
  • Hvordan kan vi sikre en mere intelligent affaldshåndtering?
  • Hvordan kan vi styrke mobiliteten og flow’et i vores by?
  • Hvordan kan vi blive bedre til at forudsige klima- og miljøkriser inden de opstår?

  På teknik og miljøområdet er man generelt mere digitalt moden end det samlede billede på tværs af alle fagområder. Det gælder både i forhold til at sætte muligheden for medarbejderne til at foreslå nye måder at løse opgaver på og det ledelsesmæssige fokus på at bruge digitalisering og teknologi.

  Området er særligt modent i forhold til tekniske forudsætninger, retningslinjer for anskaffelse af IT og velfungerende styring af digitalisering.

  Området er mindre modent hvad angår udvikling af få dannet velfungerende fora for vidensdeling og skalering og inddragelse af borgernes behov.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk