Gå til hovedindhold
/ Kunstig Intelligens
/ Klima, teknik og miljø

Flådestyring skifter til grønnere gear med AI-baseret værktøj

Den 18. januar kl. 10-11 viser webinar vejen til grønnere flådestyring med AI – alle interesserede er velkomne. På webinaret deler projektlederne bag FleetOptimiser-projektet deres erfaringer og indsigter og lancerer et onboardingforløb for kommuner, der vil implementere AI-værktøjet.

14. dec. 2023
 • Læs op

Indhold

  Hvordan kan kommuner bruge AI til at arbejde mere intelligent med den grønne omstilling af deres køretøjsflåde?  Det er omdrejningspunktet for meetuppet, der zoomer ind på projektet, der arbejder på at udbrede AI-værktøjet FleetOptimiser til kommuner og andre myndigheder. Projektlederne Joachim Daus-Petersen og Sofie Buhl fra Aarhus Kommune vil give indblik, hvordan interesserede kan få hjælp til at komme godt i gang med at bruge værktøjet, der bygger på AI og dataanalyse.

  ”Vi har i alt 11 kommuner, to regioner og en statslig myndighed med i projektet, fordelt over hele landet, som alle vil arbejde mere intelligent med den grønne omstilling af den offentlige køretøjsflåde. Udover at de implementerer FleetOptimiser i deres egen organisation, bidrager de også med gode erfaringer med brug af værktøjet, til dialogunderstøttelse, automatisering af dataanalyse og konkrete indkøb. De erfaringer vil vi gerne dele med andre interesserede. Derfor lancerer vi nu et onboardingforløb for alle offentlige myndigheder, som kan se potentialet i FleetOptimiser,” fortæller projektleder Sofie Buhl.

  Løsningen giver mulighed for at afprøve forskellige scenarier, hvor algoritmer foreslår en optimal sammensætning af bilflåden og beregner konsekvensen med det samme.

  Sådan virker FleetOptimiser

  FleetOptimiser-projektet tilbyder et onboardingforløb, der skal gøre det lettere for andre myndigheder at komme i gang med værktøjet. Forløbet bygger på erfaringer, som projektet har opsamlet gennem knap tre år. Deltagerne får over fem-seks møder:

  • Indflyvning til FleetOptimiser
  • Konkret hjælp til teknisk implementering og efterfølgende oplæring i brug af FleetOptimiser
  • Overblik over økonomi til drift af løsningen

  Derudover får de:

  • En informationssikkerhedspakke (databehandleraftale, konsekvensanalyse, risikovurdering)
  • Kommunikationsmateriale
  • Et par timers sparring og rådgivning efter eget ønske, fra projektets myndigheder

  Få mere info om FleetOptimiser og onboardingforløbet på det gratis webinar den 18. januar 2024 kl. 10-11.

  Deltag i webinaret: Klimateknologi i praksis - Intelligent flådestyring

  Hjemmeplejen kører forrest

  Hovedparten af myndighederne i projektet har allerede taget de første skridt mod en mere bæredygtig og omkostningseffektiv fremtid ved at implementere FleetOptimiser, og flere er på vej. Det har ikke kun resulteret i CO2-reduktioner, men også i betydelige økonomiske besparelser, blandt andet ved udfasning af overkapacitet, indkøb af færre biler og sågar sparede udgifter til køb af flådeanalyser.

  I 2022 stod Aarhus Kommune fx over for en beslutning om at forny leasingaftaler for en del af de 200 biler i hjemmeplejen. En grundig analyse med FleetOptimiser af kørselsmønstre og GPS-data viste, at det kun var nødvendigt at indgå 30 nye leasingaftaler ud af de 43 planlagte. Det gav en CO2-besparelse på ca. 50 ton i forbindelse med produktion af færre biler og en økonomisk gevinst på 3 mio. kr. i sparede udgifter til leasing og service.

  GPS giver grøn omstilling

  Der sker også store fremskridt hos flere andre af projektets deltagere. Nogle har stor succes med at bruge FleetOptimiser i dialogen om behovet for flere køretøjer. Det resulterer ofte i, at der ikke bliver indkøbt flere biler, fordi værktøjet på få sekunder kan vise, at kørselsbehovet kan dækkes af den nuværende flåde.

  Andre kommuner i fuld gang med at få GPS i bilerne, fordi de ser et stort potentiale i at have data og bruge FleetOptimiser til at understøtte den grønne omstilling, hvor CO2-reduktioner og økonomi går hånd i hånd. Med GPS-data fra bilerne, får kommunerne et detaljeret overblik over, hvornår og hvor meget bilerne kører, og det giver et værdifuldt grundlag for at optimere flåden. Udover at simuleringer på GPS-data kan vise, at behovet kan dækkes med færre køretøjer, kan det bl.a. også give et godt billede af omfanget af korte ture, som måske kan køres på cykel i stedet.

  Follow that car

  I FleetOptimiser-projektet er de klar til at understøtte, at endnu flere kommuner følger i hjemmeplejens fodspor og flådeoptimerer med AI:

  ”Blandt kommunerne i projektet er de fleste begyndt at kigge på hjemmeplejens kørsel som det første. Det skyldes blandt andet, at det typisk er godt organiseret med data på køretøjerne. Og der er ofte én medarbejder, som sørger for indkøb af nyt materiel, vedligehold af data og meget mere, hvilket giver et godt udgangspunkt for analyse. Men der ligger helt sikkert et stort uforløst potentiale i at analysere andre dele af den offentlige bilflåde. På baggrund af de gode erfaringer fra hjemmeplejen, tager vi nu hul på det,” forklarer projektleder Joachim Daus-Petersen.

   

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk