Gå til hovedindhold
/ Dagtilbud og skole

Digitalisering på dagtilbud og skole

Digitalisering og øget brug af ny teknologi og data har stor betydning for børn og unges dannelse og uddannelse i dagtilbud og på skoler. Kommunikationen mellem skole eller institution og hjemmet er udover fysisk kontakt også digital. Læringsplatforme samler de undervisningsaktiviteter barnet er en del af ét sted. Og borgere kan skrive deres børn op i dagtilbud gennem selvbetjeningsløsninger.

Indhold

  På skoleområdet har AULA siden 2020 været kommunikationskanalen mellem skolen og hjemmet. AULA er samtidig indgangen til andre af skolens digitale redskaber, så som læringsplatforme og bibliotekssystemer. I løbet af 2021 er AULA også kommunikationskanal mellem medarbejdere i dagtilbud i alle kommuner. Platformen bliver brugt meget forskelligt. I dagtilbud bliver den fx brugt til at registrere, at barnet er afleveret/hentet, skrive beskeder, orientere om og dele billeder af aktiviteter og mv.

  Alle skoler anvender en digital læringsplatform (et digitalt redskab, der samler de undervisningsaktiviteter som den enkelte elev er en del af). I læringsplatformene er undervisningsforløb, uge- og årsplaner, afleveringer, elevplaner, testresultater etc. samlet. Derudover anvender skoler enkelte eller mange digitale læremidler til at understøtte undervisningen i de enkelte fag. Skolerne har desuden samarbejdsplatforme så som Microsoft Teams, Google suite eller lign. som understøtter fjernundervisning elevernes gruppearbejde, afleveringer og faglige sparring.

  I administrationen arbejder man digitalt og it-fagsystemer understøtter forvaltningernes sagsbehandling, kommunikation, samarbejde og forretningsmæssige processer. Siden indførelsen af obligatorisk selvbetjening har it-løsninger understøttet fx, at forældre digitalt booker dagtilbudsplads til deres børn. Dataunderstøttet analyse og sagsbehandling bliver i stigende omfang udbredt.

  I coronatiden er der sket en yderligere udbredelse af digitale arbejdsformer og af virtuelle mødeformer til fx møder, undervisning, kompetenceudvikling mv.  På skoleområdet er der et markant fokus på digital dannelse og teknologiforståelse både hos børn og hos medarbejdere. Det er en ny faglighed i skolen, hvor forpligtigelsen er at danne og uddanne børn og unge til at være nysgerrige og kritiske. Hvad skal de for eksempel være opmærksomme på i forhold til data og for at kunne navigere hensigtsmæssigt på nettet? Det handler også om, at børn og unge tillærer sig de kompetencer, der er behov for på fremtidens arbejdsmarked.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  Email: maah@kl.dk