Gå til hovedindhold
/ Beskæftigelse og integration

Digitalisering på beskæftigelse og integration

På beskæftigelses- og integrationsområdet har man gennem mange år arbejdet systematisk med digitalisering af arbejdsgange og processer. Blanketter er digitaliseret, udbetalinger er automatiseret og en lang række arbejdsgange er understøttet af it-systemer og softwareløsninger, der understøtter effektiv og korrekt administration.

 • Læs op

Indhold

  Selve sagsbehandlingen – fx samtaleforberedelse og registrering af indsatser og dialog med borgerne – er digitalt understøttet af jobcentrenes fagsystemer. Fagsystemerne understøtter både interne processer og kvalitet i mødet med borgerne.

  Indsatsen for at få ledige i job er understøttet af store mængder strukturerede data om de lediges karakteristika, jobindsatser og effekter af indsatsen. Portalen jobindsats.dk samler fx centrale tal og viser målinger for beskæftigelsesindsatsen.

  Bedre brug af data og nye digitale former på mødet med borgere og virksomheder er centrale for udvikling af en fleksibel indsats på beskæftigelses- og integrationsområdet. Kommunerne har selvstændigt udvidet og udbygget paletten af digitale tilbud til ledige. Webinarer, online kurser, guides og digitale platforme med jobrettede vejledningsforløb bliver mange steder mødt positivt af borgere og medarbejdere

  Læs mere

  Hvilke opgaver og udfordringer står området overfor og kan digitalisering og teknologi være en del af løsningen?

  Nogle af udfordringerne er:

  • Hvordan får vi et fleksibelt og imødekommende forløb i jobcenteret?
  • Hvordan kan vi matche ledige og virksomheder/jobs bedre?
  • Hvordan kan vi hjælpe borgere med at afsøge nye jobmuligheder, de ikke er vant til?
  • Hvordan kan vi skabe bedre muligheder for at virksomheder og ledige får skabt kontakt?
  • Hvordan kan vi bruge mindre tid på registrering og dokumentation og mere tid på vejledning og hjælp til borgerne?

  Kommunernes opgave på beskæftigelses- og integrationsområdet er at hjælpe ledige videre i job og uddannelse, og skabe vellykket integration bl.a. gennem beskæftigelse.

  Her kan digitale løsninger måske hjælpe på opgaveløsningen og udfordringerne. 

  På beskæftigelses- og integrationsområdet opleves der generelt et stor ledelsesmæssig fokus på digitalisering og ny teknologi. 

  Når teknologier skal anskaffes er der også retningslinjer til det. Der opleves også at være gode tekniske forudsætninger for at arbejde med ny teknologi og digitale løsninger.

  Selvom der er en del, der ikke ved om der arbejdes med gevinstrealisering i digitale projekter, er der generelt større fokus på gevinstrealisering end på andre områder.

  Der, hvor området er udfordret, er på vidensdeling og spredning af erfaringer, og til en vis grad også at få inddraget borgernes behov og udvikle medarbejdere og lederes kompetencer.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk