Gå til hovedindhold
/ Kultur og Fritid

Digitalisering på kultur og fritid

Samfundsudfordringerne er mange: Ensomheden har bredt sig under corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund fyldes af "fake news", og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden bliver større.

 • Læs op

Indhold

  Samfundets fællesskaber og kulturmødesteder er i forandring. Det gælder biblioteker, kulturhuse, institutioner, folkeoplysning, fritidsmuligheder og kulturformidling. Teknologier og digitale fritidsaktiviteter er en del af den forandring. Det er en udvikling, man har set i en længere periode, men som er blevet understreget under nedlukninger af kultur- og fritidslivets aktiviteter pga. covid-19.

  Digital inklusion er en af udfordringerne som særligt bibliotekerne løfter. Mange biblioteker løfter også borgerserviceopgaver og guider derfor i digital selvbetjening hos borgerne. Derfor fylder informationssikkerhed og awareness, om hvordan man sikkkert hjælper borgere digitalt, meget på området. Digitaliseringen af vores samfund risikerer at hægte nogle samfundsgrupper af. Uden digitale kompetencer er man afskåret fra viden, information og fællesskaber, der findes på digitale platforme. Man kan heller ikke have den nødvendige kontakt til offentlige myndigheder. Folkebibliotekerne kan være borgernes indgang og adgang til den digitale verden. Det gælder f.eks. informationssøgning og brug af digitale ressourcer, som e-bøger, lydbøger og lignende, men også i forhold til digital dannelse. Folkebiblioteket kan udbyde IT-kurser, som kan være åbne for alle eller målrettet bestemte befolkningsgrupper, ligesom biblioteket kan introducere børn og unge til digital kildekritik, brug af e-boks og digital kommunikation med det offentlige.

  Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der stigende forventninger til kulturinstitutioner om at tilbyde oplevelser og indsigt i kulturarven i digital form. Det handler bl.a. om brugerinddragelse og udforskning af digitale universer. Det er i dag en forventning fra borgerne, at kunne betjene sig selv digitalt. Periodekortet til svømmehallen klares digitalt og badmintonbanen kan bookes på vejen hjem fra arbejde. Og det gælder også foreningerne. Digitaliseringen giver muligheder for både at lette foreningernes administrative arbejde - fra digitale tilskudsløsninger til booking og afbooking af lokaler. Det giver også mulighed for at løfte tilbuddet til foreninger og brugere af kommunale faciliteter fx gennem integrationen af bookingsystemer, adgangskontrol, energistyring og sågar overfladerengøring. Derudover åbner aktivitetsmonitorering op for bedre faktabaseret dialog om udnyttelse af faciliteter, og herunder strategier for fremtidig modernisering eller anlæggelse af faciliteter.

  Læs mere

  På Kultur- og fritidsområdet arbejder kommunerne for give alle borgere mulighed for kultur og oplysning og mulighed for at udøve idræt og fritidsaktiviteter. Det dækker altså over tilbud som musik og kulturskoler, biblioteker, folkeoplysning, museer og idræts- og fritidsaktiviteter.

  Her kan digitale løsninger måske hjælpe på opgaveløsningen og udfordringerne.

  Nogle af udfordringerne er:

  • Hvordan kan vi nå forskellige målgrupper med vores kulturtilbud?
  • Hvordan kan vi skabe mere fleksibilitet og tilgængelighed i brugen af vores biblioteker?
  • Hvordan kan vi gøre det let at booke og bruge vores fritidsfaciliteter?
  • Hvordan kan vi få indsigt i borgernes brug af vores fritidsaktiviteter?

  På kultur og fritidsområdet er der generelt stort ledelsesmæssigt fokus på digitalisering og anvendelse af ny teknologi. Medarbejderne har også mulighed for at foreslå og afprøve ny teknologi. De tekniske forudsætninger og retningslinjer for anskaffelse er generelt til stede på området.

  Sat op imod den samlede modenhed på tværs af alle områder, er området for kultur og fritid ikke helt så modent som det samlede billede.

  Området er udfordret i forhold til at arbejde med gevinstrealisering i digitale projekter og i forhold til at have velfungerende fora til videndeling og spredning af erfaringer. Desuden er der også en udfordring i at udvikle ledere og medarbejdes kompetencer.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk