Videncenter Fagområder

Beskæftigelse og integration

Find viden om hvordan kommuner kan bruge digitalisering og teknologi i indsatsen for at skabe beskæftigelse og integration.

Viden

Viden Dialogpakke for Beskæftigelse og integration

Digitale løsninger og ny teknologi er midler til at nytænke måden vi løser opgaver på og arbejde smartere. Men de kan også være svære at forholde sig til, at forstå og at bruge. Dialogpakkerne er redskaber, som her dykker ned i digitalisering og teknologi på kommunens fagområder.

Inspiration

Dialogpakker om faglighed og teknologi