Gå til hovedindhold
/ Teknologier
/ Rammearkitektur og infrastruktur

Rammearkitektur

Den fælleskommunale rammearkitektur er de fælles rammer, vi sætter op for alle, der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it. Det er populært sagt den spillebane og de spilleregler, der vil gælde for it i kommunerne fremover. Rammearkitekturen fungerer som et fælles regelsæt, for at kommunerne kan opnå bedre, sammenhængende og forandringsrobuste it-systemer, leveret af et bredt udsnit af leverandører.

 • Læs op

Indhold

  Den Fælleskommunale Rammearkitektur

  Rammearkitekturen blev etableret som et middel til at hjælpe kommunerne til at tage ejerskab over det kommunale it-landskab efter frasalget af KMD. Kommunerne skulle ikke længere være bundet til få udbydere, men ønskede mere konkurrence, flere leverandører, bedre udvalg og mest mulig it for pengene. Det var vigtigt at etablere kommunerne som en magtfaktor på markedet uden at undergrave den sammenhæng og det grundlag, som de eksisterende løsninger fordrede. KOMBIT blev etableret for netop at skabe grundlag for systemer og løsningers sammenhæng på tværs af kommuner og sektorer med den fælleskommunale Infrastruktur.

  Men hvad er rammearkitekturen?

  Rammearkitekturen er fælles rammer for, hvordan man vil udvikle kommunal it og opnå et fælles mål om et sammenhængende, effektivt og fleksibelt it-landskab på et friere og mere varieret marked. Rammearkitekturen består af arkitekturmål, arkitekturprincipper, rammer og vision for det kommunale it-landskab og arkitektur samt identifikation og dokumentation af centrale dele af den kommunale forretning og kommunal it i form af arkitekturbyggeblokke, der kan anvendes på tværs af systemer. Læs mere om produkter og værktøjer i rammearkitekturen på rammearkitekturens hjemmeside

  Filmen herunder giver en kort introduktion til rammearkitekturen:

  Fokus for rammearkitekturen er at samle kommunerne om en fælles tilgang til kommunal it, der understøtter stigende krav om sammenhæng, sikkerhed, åbenhed, ansvarlighed og effektivitet. Samtidig er formålet at bidrage til et mere konkurrencedrevet, frit og effektivt marked for kommunal it, hvor kommunerne kan drage nytte af mere agil og efterspørgselsdrevet innovation og udvikling af nye løsninger. Men visionen for markedet for kommunal it kan kun opnås, når kommuner og leverandører i praksis kravsætter og bygger løsninger, der leder i samme retning.

  Rammearkitekturen er ikke ét system af løsninger, ej heller en færdig plan for, hvordan man vil nå målene for kommunal it-arkitektur. Den bringer ikke et definitivt svar på, hvordan arkitekturen i kommunerne skal bygges, men rammearkitekturen definerer, uddyber og beskriver den arkitekturforståelse, man i kommunerne har valgt, samt en proces og governance for at beslutte, hvad god arkitektur er i kommunerne. Det er derfra op til kommunerne, i samråd og samarbejde med it-leverandører, KOMBIT, KL og andre aktører, at udbygge og udmønte rammearkitekturen i konkrete projekter ud fra de gældende vilkår og forudsætninger på området. På den måde udbygges den fælleskommunale rammearkitektur i takt med, at kommunale projekter analyserer og afdækker forretningsområder, opgaver og arkitekturmæssige behov.

  rammearkitektur.kl.dk

  På rammearkitektur.kl.dk finder du arkitekturbeskrivelser, datamodeller, byggeblokke, arkitekturmål, arkitekturprincipper og meget mere fra godteposen. Så er det en datamodel du er på er på jagt efter er den til at finde her

  GÅ TIL RAMMEARKITEKTURENS HJEMMESIDE

  Arkitekturscreeningsværktøj

  Forud for udbud og anskaffelser af it-løsninger kan der være arkitekturproblemstillinger der bør belyses. Dette værktøj hjælper din kommune med at arbejde struktureret og effektivt med at finde, diskutere og træffe beslutninger omkring ‘vigtige dele' og ‘vigtige sammenhænge’ i kommunens digitale landskab ifm. en it-anskaffelse.

  LÆS MERE OM DET FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTURSCREENINGSVÆRKTØJ

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk

  Relaterede nyheder