Gå til hovedindhold

Kompetencer og digitalt mindset

Kommuner oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Kompetencehjulet er KL's bud på, hvad digitale kompetencer er for medarbejdere.

EMNER PÅ DENNE SIDE:

Digital transformation

Fremtidens digitale kompetencer for medarbejdere

Samtlige ansatte i kommunerne oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Det gælder både for ansatte på de administrative områder, og på samtlige velfærdsområder. Eksemplerne er mange, f.eks. entreprenørenheder, der modtager digitale indberetninger fra borgere om huller i veje, lærere, der anvender digitale læremidler, halinspektører, der skal indarbejde digital pladsbooking i det daglige arbejde, dataunderstøttede beslutninger på socialområdet og indførelse af velfærdsteknologi som vasketoiletter, sensorer mv i hjemmepleje og på plejehjem.

Der findes ikke klare definitioner på digitale kompetencer, og derfor er kompetencehjulet KL's bud på beskrivelse af en række generiske digitale kompetencer, som samtlige medarbejdere i fremtiden skal kunne enten det hele eller dele af. Alle bliver nødt til at orientere sig mod at mestre digitale kompetencer.

Her på siden kan du finde følgende, der beskriver fremtidens digitale kompetencer, og bud på, hvordan man kan arbejde med kompetencerne: 

  • En introduktion til indholdet i kompetencehjulet
  • Værktøj til dialog om digitale kompetencer
  • Kommunale casebeskrivelser, der beskriver en lang række medarbejderes konkrete møde med digitale udfordringer

Relaterede Nyheder