Videncenter Fagområder

Kultur og fritid

Find viden om hvordan kommuner kan bruge digitalisering og teknologi i indsatser om kultur fritid

Viden

Viden Dialogpakke for Kultur og fritid

Digitale løsninger og ny teknologi er midler til at nytænke måden vi løser opgaver på og arbejde smartere. Men de kan også være svære at forholde sig til, at forstå og at bruge. Dialogpakkerne er redskaber, som her dykker ned i digitalisering og teknologi på kommunens fagområder.

Inspiration

Dialogpakker om faglighed og teknologi

I fokus

Det kommunale perspektiv: Kulturens værdi - en podcast

Nyheder fra kl.dk