Videncenter Viden og Værktøjer

Datastrategi og databrug

Vi bruger og producerer mere og mere data. Indsamlingen af data giver muligheder for at træffe beslutninger mere databaseret. Vores brug af data rejser også etiske spørgsmål og dilemmaer. Læs mere og find værktøjer til databehandling og dataetik.

Værktøj

Arrangement

Kurser Ledelse med data

Kurset giver dig refleksioner over de fem vigtigste temaer, som skal være afklaret for, at data giver værdi for beslutningsprocesserne.