Gå til hovedindhold

Datastrategi og databrug

Vi bruger og producerer mere og mere data. Indsamlingen af data giver muligheder for at træffe beslutninger mere databaseret. Vores brug af data rejser også etiske spørgsmål og dilemmaer. Læs mere og find værktøjer til databehandling og dataetik.

Samkøring af data

Deling af data i den offentlige sektor er blevet et grundvilkår for en velfungerende offentlig sektor. I Dataetisk Råd har udviklet et værktøj, der skal understøtte, at offentlige myndigheder gør sig de nødvendige overvejelser forud for beslutninger om samkøring af data ved brug af nye teknologier. Værktøjet består af et vurderingsskema og en konsekvensanalyse.