Gå til hovedindhold
/ Internet of Things
/ Klima, teknik og miljø
/ Sensorer

Ny caseanalyse: 10 klimateknologier der sparer CO2 i kommunerne

Nyt case-katalog samler 10 succesfulde eksempler på brug af klimateknologi i kommunerne og sætter tal på CO2-reduktioner og tilhørende økonomiske gevinster.

22. maj 2023
 • Læs op

Indhold

  Digital klimahandling med CO2 gevinst 

  I en tid, hvor den ene dystre klimarapport afløser den anden, skal teknologi og digitale løsninger hjælpe til at løse opgaverne, så datagrundlaget er bedst muligt og vores handlinger gøres så smarte som muligt. Det bliver helt centralt nu og i fremtiden, hvor efterspørgslen på klimavenlige løsninger blot vil stige, ikke blot i Danmark men på globalt plan.

  I rapportens 10 forskellige cases, som Rambøll og Smart City Insights har indsamlet for KL, dokumenteres de reduktioner og gevinster, som kommunerne har opnået.

  Løsningerne repræsenterer vidt forskellige tilgange til, hvordan kommuner nedbringer CO2-udledningen, og hvordan man tænker klima ind på forskellige fagområder — fra madspildsreduktion i kommunale køkkener og minimering af bilflåden, til energieffektivisering i bygninger.

  Flere af løsningerne reducerer CO2-udledningen med helt op til 30 procent — og enkelte endnu mere. I de fleste cases leder reduktionen af CO2 samtidig til økonomiske besparelser.

  Inspiration til at nedbringe det samlede CO2-aftryk

  Case kataloget er ikke blot udviklet som inspiration for landets kommuner. Det er i høj grad tænkt som en løftestang for, at kommunerne bliver bedre til at inspirere hinanden og lære af hinandens succeser, da man kan spare både tid og penge ved at genbruge løsninger, som andre kommuner har løbet i gang, og som har målbar effekt.

  Selvom resultaterne i de 10 cases hver for sig viser lovende resultater, så står det samtidig klart, at det ikke findes én eller to store forkromede løsninger, der kan nedbringe kommunernes samlede CO2-aftryk markant. Det er derimod de mange bække små, som vil gøre en forskel i den enkelte kommune — og det er effekten af 98 kommuners samlede indsats, der kan gøre en forskel i hele Danmarks klimaregnskab.

  Kigger man fx isoleret på madspild, så bespiser offentlige køkkener 650.000 borgere hver eneste dag. Så hvis alle kommuner, ligesom Gladsaxe Kommune, kan nedbringe madspild med 30%, så gør det en reel forskel.

  Det samme gør sig gældende i forhold til energioptimering af de kommunale bygninger, hvor forbedringer på én enkelt skole kan virke som en dråbe i havet, mens et lavere energiforbrug i kommunernes samlede bygningsmasse på 31 millioner kvadratmeter vil have en markant effekt.

  Fakta - Hvad er klimateknologi?

  I analysen bruges udtrykket ’klimateknologi’ bredt om digitale løsninger og anvendelsen af data til at opnå klimamæssige gevinster. Klimateknologi refererer til anvendelsen af blandt andet kunstig intelligens, Internet of Things (IoT), digitale platforme og andre teknologier, som bruges til at bekæmpe klimaforandringerne og reducere CO2-udledningen. Det kan fx være avancerede sensorsystemer, der bruges til at overvåge og styre energiforbrug i bygninger, eller brugen af data og dataanalyse til at forudsige oversvømmelser eller behovet for antal biler i en kommunal bilflåde.

  Caseudvælgelse

  Der er lagt vægt på at finde cases, som ved anvendelse af teknologi har opnået dokumenterede klimamæssige gevinster i et omfang, der gør dem interessante for andre kommuner. Det har været vigtigt at udvælge cases med et stort spred­ningspotentiale og cases, som er relevante for så mange kommuner som muligt. Casene er også udvalgt ud fra områder, hvor kommunerne selv har en direkte beslutningskraft.

  De ti cases er blevet identificeret ved hjælp af Rambølls og Smart City Insights’ kendskab til relevante projekter. Endvidere har KL bidraget med cases samt opfordret kommunerne bredt til at komme med case-forslag.

  Webinar

  KL har samlet ti succesfulde cases fra kommunerne, som kan inspirere andre kommuner. Udgangspunktet har været, at undersøge hvilke initiativer kommunerne gør brug af, for at få så meget “klima for pengene” som muligt med ny teknologi og digitale løsninger. Samlingen indeholder ti cases, hvor de klimamæssige og økonomiske gevinster er dokumenteret i de kommuner, der har taget løsningerne i brug. Se eller gense webinaret som blev afholdt d. 1. juni og hør mere om caseanalysen.

  Direktør i KL, Stine Johansen, introducerer kort caseanalysen, hvorefter Martin Eberhard, direktør i Rambøll, gennemgår de 10 cases og dykker ned i de økonomiske og klimamæssige besparelser som de enkelte løsninger har opnået. Aarhus Kommune går efterfølgende i dybden med to cases fra kataloget.