Gå til hovedindhold
/ Økonomi og administration
/ Inklusion

Fredensborg Kommune er gået mobile first: Nu har borgerne altid kommunen i lommen

Flere og flere borgere bruger mobilen, når de tilgår offentlige hjemmesider. Det nye Fredensborg.dk følger tidens tendenser og er gået mobile first. Et skridt, der er taget for at sikre mere digital inklusion, øge tilgængeligheden og skabe en bedre brugeroplevelse.

10. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  70 % af borgerne tilgår hjemmesiden fra mobil eller tablet

  Det er en kendsgerning, at flere og flere borgere bruger deres mobil eller tablet, når de besøger offentlige hjemmesider. På borger.dk viser tal, at der fra 2021 til 2022 var en stigning på knap 1 million brugere, der tilgik siden via deres mobiltelefon. Fredensborg kommune har ligeledes ført statistikker over, hvilke devices borgerne tilgår deres hjemmeside gennem. Her har der de seneste år været en støt stigning i antal borgere, der benytter sig af mobil eller tablet og senest var andelen helt oppe på 70 %.

  Hvis man ønsker at nå ud til flest mulige borgere, er det vigtigt, at de kan udføre de nødvendige digitale ærinder fra det udstyr, borgerne ejer og har. Når så stor en andel tilgår offentlige hjemmesider via mobil eller tablet, er en mobile first-tilgang til sin hjemmeside særligt relevant. Desuden er mobile first-tilgangen vigtig for at sikre digital inklusion, da der er mange borgergrupper, som primært bruger mobiltelefon eller tablet og ikke nødvendigvis ejer en pc. Det gælder f.eks. en del borgere på kontanthjælp, faglærte og ufaglærte samt ældre borgere.

  Ulla Skytte, Chefkonsulent i Center for Politik og Organisation i Fredensborg Kommune, fremhæver desuden, at Google har været med til at sætte skub i denne udvikling. Googles søgemaskine er udviklet ud fra en Mobile First tilgang, og mange borgere benytter netop Google via mobil eller tablet, til at finde den information, Fredensborg og andre kommuner formidler via deres hjemmeside.

  Faktaboks – Hvad er Mobile First?

  Mobile first er en tilgang til hjemmesidedesign. Klassisk har man arbejdet med et responsivt design, som er udviklet til en pc først. Derefter er der skabt et responsivt design til mindre skærme på tablets og mobiltelefoner. Med en mobile first-tilgang vender man rækkefølgen om og designer dermed til en mobilskærm først.

  ’Fra pc til mobile first’ er et projekt i kommunernes digitaliseringsprogram under delprogram 1. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at kortlægge udbredelsen af mobile first i kommunerne.

  Løbende udvikling og feedback af ny hjemmeside

  I december gik det nye Fredensborg.dk i luften. Forud lå workshops med fagfolk og en række råd, såsom Seniorrådet, Forebyggelsesrådet og Handicaprådet, oprydning i det eksisterende indhold og udviklingen af den nye hjemmeside. Men selvom der lå en del arbejde forud for lanceringen af den nye hjemmeside, bliver der hele tiden arbejdet på at optimere og udvikle indhold og funktioner. ”Det er vigtigt, at man ikke er bange for at starte med de store linjer og rette til efterfølgende”, påpeger Ulla Skytte. ”Hvis man fortaber sig i detaljerne fra start, går der for lang tid, før man kommer live med en Mobile First hjemmeside, der er til fordel for borgerne”.

  På Fredensborg.dk er der også inkluderet en ”Giv Feedback” knap, der gør det muligt for borgere at melde ind med forslag til forbedringer af hjemmesiden. Generelt har der i udviklingen af det nye site, været bred inddragelse af bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet, der har haft mulighed for at kommentere på den daværende hjemmeside og komme med ønsker til det nye. Det har bl.a. medført at flere sider har tilknyttet en printvenlig PDF-fil.

  Få de vigtigste funktioner ned til tommelfingeren

  Ulla Skytte peger på tre forskellige parametre som man bør have øje på, når man arbejder med at gøre sin hjemmeside mobile first; det visuelle, det funktionelle og en samtænkning af systemer. Overordnet for disse tre gælder det om at leve op til loven om webtilgængelighed. Denne understreger, at digitalt indhold skal være nemt at tilgå, nemt at forstå og give den nødvendige information lige tilgængeligt for alle borgere.

  Det visuelle

  Når man designer efter en mobile first-tilgang, er enkelhed et nøgleord, både med hensyn til menustruktur og indhold. Derudover bør de vigtigste funktioner ligge ved tommelfingeren, så de er nemme at tilgå. Her har Fredensborg Kommune sikret, at funktioner som menu, kontakt samt søgning alle ligger i bunden af skærmen. Et yderligere visuelt valg, der er truffet med udviklingen af Fredensborg.dk er at tilføje ikoner til alle menupunkter samt at skabe et guidet forløb gennem forskellige valg i menuen.

  Det funktionelle

  Hjemmesidens funktionelle udtryk fokuserer på, at der kommunikeres i øjenhøjde, og at informationen er tilgængelig. Dette tjekkes bl.a. ved at måle lixtallet for hjemmesidens indhold. Desuden er der forud for den nye hjemmeside blevet ryddet godt op i indholdet, og man har skabt en dynamisk hjemmeside, der er nem at redigere – alt sammen for at sikre tilgængelig og tidssvarende information.

  Sammentænke systemer

  Kommunen har ligeledes arbejdet på, at de løsninger, der linkes til fra deres hjemmeside, også egner sig til mobile devices, fx kommunens høringsportal, dagsorden og referat samt kommunens chatbot. Fremadrettet skal der arbejdes med at øvrige 3. parts løsninger, som fx kommunens job-platform og andre løsninger ligeledes bliver gjort mobile.

  Faktaboks – 5 gode råd fra Fredensborg Kommune

  Ulla Skytte, der har stået i spidsen for Fredensborg Kommunes nye Mobile First hjemmeside, har følgende 5 råd til kommuner, der ønsker at gå mobile first-vejen.

  1. Få leverandøren af CMS-systemet til at arbejde med om dagsordenen
  2. Samarbejd med andre kommuner
  3. Tænk i store linjer og fortab jer ikke i detaljerne
  4. Ret til og optimér efterfølgende og løbende
  5. Vær ikke bange for at rydde op og fjerne indhold

  Fremtiden for Fredensborg.dk

  Fredensborg Kommune er allerede langt, men der er stadig plads til forbedringer. Ulla Skytte peger bl.a. på at flere undersider og PDF-filer fortsat skal gøres mere tilgængelige ved at redigere i indholdet og nedbringe lixtallet – ligesom det er muligt i fremtiden at se på at inkorporere tale-til-tekst løsninger.

  Andre steder, hvor der fortsat er plads til forbedring, er i arbejdet med søgemaskineoptimering. Dog er der behov for, at endnu flere leverandører tænker mobilbrugeren ind i deres website-design, hvis alle sider og systemer, der linkes til fra Fredensborg.dk, skal fremstå let, enkel og brugervenlig på både mobil og tablet.

  KONTAKT

  Ulla Skytte, Chefkonsulent, Center for Politik og Organisation, Fredensborg Kommune; mail: skyt@fredensborg.dk; mobil: 25 27 32 62

  Kontakt

  Konsulent

  Christina Leeson

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3226

  E-mail: capl@kl.dk