Gå til hovedindhold
/ Socialområdet
/ Applikationer (apps)

App til at skabe overblik over kommunale sundhedstilbud

Forebyggelse af indlæggelser via overblik over behandlingsydelser til praktiserende læge/vagtlæge og hospitalsvisitationen

07. jan. 2020
 • Læs op

Indhold

  Favrskov Kommune skriver:

  Hvad kan løsningen?

  I projektet gennemføres pilottest af simpel app, der giver praktiserende læge/vagtlæge overblik over en række relevante oplysninger om kommunens sundhedstilbud. App’en viser bl.a., hvilke ydelser den kommune, som lægen befinder sig i kan tilbyde borgeren. Ydelserne vælges fra en liste, og der er mulighed for opkald til den kommunale akutsygepleje via app. Antallet af akutpladser i den enkelte kommune oplyses, men der er endnu ikke mulighed for at vise, om der er ledige pladser.

  Værdi: Hvem får gavn af løsningen

  Målet med projektet er at give borgerne det rette tilbud, hvad enten det er i eget hjem, på kommunal akutplads eller hospitalsindlæggelse. Dette sker ved at forbedre samarbejdet mellem de praktiserende læger/vagtlæger, den kommunale sygepleje og hospitalsvisitationen.

  På langt sigt vil bedre visitation og bedre samarbejde kunne medføre forebyggelse af akutte indlæggelser.

  OBS-punkter

  • Borger har egenbetaling for transport til akutplads.
  • Systemet/app’en laves som open source og forventes udgivet under OS2.
  • App’en er udviklet i Randers-klyngen (hospital, kommuner og praktiserende læger) i tæt samarbejde med Region Midtjyllands IT-afdeling.

  Råd: Husk at inddrage alle interessenter i arbejdet – herunder hospitalet, præhospital, almen praksis (som kører lægevagt).

  Kommuner: Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers Kommuner i samarbejde med Regionshospitalet Randers og praktiserende læger.

  Status: Pilottest i gang

  Kontaktperson

  Maria Friis Hansen

  • Mail: mfha@favrskov.dk
  • Tlf. 2365 8570