Gå til hovedindhold
/ Inklusion

Hvad er webtilgængelighed – og hvorfor er det vigtigt?

 • Læs op

Indhold

  Digitalt indhold skal være tilgængeligt for alle

  Webtilgængelighed handler om at gøre det muligt for alle at bruge dine digitale ressourcer, herunder websteder, mobile applikationer, PDF-dokumenter og selvbetjeningsløsninger, fra kommuner, stat, myndigheder og andre offentlige institutioner. Det er vigtigt at sikre, at alt dette digitale indhold er tilgængeligt for alle brugere, uanset deres funktionsnedsættelse eller handicap.

  På denne side kan du lære mere om, hvad webtilgængelighed er, hvorfor det er vigtigt, og hvilke overordnede principper og teknikker, du skal følge for at sikre, at alt dit digitale indhold er tilgængeligt for alle brugere. Vi har også inkluderet en video, som visualiserer nogle af de udfordringer, mennesker med forskellige funktionsnedsættelser kan møde, når de bruger digitale ressourcer fra offentlige institutioner.

  Vi håber, at denne hjemmeside vil være en hjælp til at forstå vigtigheden af webtilgængelighed og hjælpe dig med at gøre alt dit digitale indhold tilgængeligt for alle brugere, uanset deres funktionsnedsættelse.

  Vil du læse mere om webtilgængelighed?

  Find mere info om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

  En webtilgængelighedserklæring er en offentlig dokumentation af et websteds tilgængelighed, og den er lovpligtig for alle myndigheder og offentligretlige organer. Men hvad er tilgængelighedserklæringen egentlig, og hvorfor er den vigtig for kommuner og andre offentlige institutioner?

  Hvad er en webtilgængelighedserklæring, og hvorfor skal kommuner udfylde den?

  Tilgængelighedserklæringen dokumenterer tilgængeligheden på et websted eller en mobilapplikation og indeholder kontaktinformation til den ansvarlige myndighed eller offentligretlige organ. Det er lovpligtigt at offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteder og mobilapplikationers overholdelse af webtilgængelighedsloven.

  Men hvorfor er tilgængelighedserklæringen så vigtig?

  Det skyldes, at tilgængelighedserklæringen er en vigtig dokumentation for, at en offentlig institution overholder webtilgængelighedsloven. Samtidig giver erklæringen også borgere med handicap og andre udfordringer mulighed for at identificere og navigere rundt på de websteder og mobilapplikationer, der er tilgængelige for dem.

  For at sikre, at tilgængelighedserklæringen er fyldestgørende og ajourført, er det lovpligtigt at oprette erklæringen i Digitaliseringsstyrelsens WAS-Tool (Web Accessibility Statement Tool). WAS-Tool sørger for, at erklæringen er genkendelig og webtilgængelig. Derudover er det vigtigt, at alle borgere let kan finde tilgængelighedserklæringen, og derfor skal den kunne tilgås på forskellige måder.

  Husk, at tilgængelighedserklæringen er en offentlig dokumentation, og derfor er det vigtigt, at den er detaljeret og udtømmende. Det er nødvendigt, at erklæringen beskriver det påkrævede indhold og er fyldestgørende i sin beskrivelse af det pågældende websteds eller mobilapplikations tilgængelighed.

  Ved at overholde webtilgængelighedsloven og oprette en tilgængelighedserklæring, kan offentlige institutioner sikre, at deres digitale løsninger er tilgængelige for alle borgere og dermed bidrage til at skabe mere inkluderende og tilgængelige samfund.

  Eksempel på Webtilgængelighedserklæring

  Her finder du et eksempel på, hvordan en kommune har udfyldt deres webtilgængelighedserklæring.

  SE EKSEMPLET HER

  Vejledning til webtilgængelighedserklæring

  Hvis du vil vide mere om webtilgængelighedserklæringen og dens krav, kan du besøge Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du finder vejledninger og information.

  LÆS MERE HER

  Webtilgængelighed hjælper borgere med funktionsnedsættelser.

  Webtilgængelighed hjælper borgere med funktionsnedsættelser

  Webtilgængelighed er afgørende for at sikre, at alle mennesker, uanset deres evner og funktionsniveau, kan få adgang til de digitale tjenester og information, de har brug for. Ved at gøre vores digitale løsninger webtilgængelige, hjælper vi folk med forskellige former for funktionsnedsættelse, såsom farveblindhed, ordblindhed og høreproblemer. Det er vigtigt at huske på, at disse mennesker udgør en betydelig del af samfundet og har lige så meget ret til at bruge vores digitale tjenester som alle andre.

  Vi har forsøgt at samle nogle eksempler nedenfor for at tydeliggøre, hvor mange forskellige grupper af mennesker kan have gavn af webtilgængelighed samt risikerer at blive efterladt på perronen, hvis vi ikke gør vores digitale løsninger webtilgængelige. 

  Målgruppe

  Borger med permanent funktionsnedsættelse: En person, der er blind, kan have behov for oplæsning af tekster.

  Borger med midlertidig funktionsnedsættelse: En person med hjernerystelse eller stress kan have behov for at stoppe eller skjule indhold, der automatisk bevæger sig eller blinker.

  Borger med situationsbestemt funktionsnedsættelse: En person, der ikke forstår det udtalte i en video, fx pga. accent, kan have behov for undertekster.

  Aldersbetinget funktionsnedsættelse: En person med nedsatte motoriske evner, fx med rysten på hænderne, kan have behov for at klikke/taste/scrolle mindst muligt. 

  Vidste du, at omkring 1 ud af 30 personer er farveblinde, 1 ud af 13 er ordblinde og 1 ud af 6 har høreproblemer? 

  Kontakt

  Specialkonsulent/Blanketredaktør

  Jim Foli

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3437

  E-mail: jifo@kl.dk