Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Fremtidsfortællinger

Visionen og de otte strategiske mål for den fælleskommunale rammearkitektur er udfoldet i fem fremtidsfortællinger, som kommunerne og it-leverandørerne selv har skrevet. Fremtidsfortællingerne beskriver scenarier for hverdagen, når vision og mål for rammearkitekturen er gjort til virkelighed.

 • Læs op

Indhold

  "Som borger oplever jeg en sammenhængende offentlig sektor, som leverer en hurtig og effektiv digital service på de platforme, hvor jeg er. Jeg føler i højere grad end tidligere, at lovgivning, regler og procedurer sætter mig i centrum."

  Fra reaktiv til proaktiv

  "Det offentlige er gået fra at være reaktiv til at være proaktiv. Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. Det hjælper, når jeg skal huske noget eller bare har behov for et puf i den rigtige retning. Det handler ikke længere om det offentlige, men om mig og mine behov.

  En af de ting, der er vigtige for mig, er, at jeg kan løse mine ærinder med det offentlige, når det passer mig. Men også, at jeg kan få hjælp, når der er noget, der driller. Det er der god mulighed for i dag."

  Genbrug af viden

  "Samtidig gør det mig tryg, at jeg har indflydelse på og kan følge med i min sag. Det er også rart at se, at de digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige efterhånden er lige så nemme at anvende som min netbank – og at de har fundet ud af at genbruge den viden, de allerede har om mig i det offentlige eller fra min bank og mit boligselskab, når jeg skal indberette noget digitalt. Det gør altså det hele lidt nemmere."

  Anne, 35 år

  "Som medarbejder oplever jeg en større faglig tilfredsstillelse i hverdagen, når jeg bruger vores nye smarte it-systemer. Systemerne er driftssikre, vi oplever ingen nedbrud, og så er vi sluppet for at have mange forskellige login-procedurer. Jeg bruger ikke tid på genindtastning af information og kontrol af oplysninger, som allerede er givet til en sag – det gælder også, når informationerne kommer fra borgeren eller en anden myndighed."

  En forskel for borgerne

  "Mange af de trivielle administrative arbejdsgange er også blevet automatiseret. Jeg oplever i højere grad, at systemerne hjælper mig med at skabe et godt overblik over mine opgaver og sager og giver mig netop de informationer, jeg har brug for, når jeg skal træffe en afgørelse. Det sker ofte i en samskabende proces med borgeren, hvor vi begge har adgang til sagen.

  Det betyder, at jeg kan fokusere på det, jeg er uddannet til og brænder for. Jeg føler faktisk oå, at det er med til at gøre en forskel for de borgere, som jeg har kontakt med i min hverdag. Samtidig er det blevet mere trygt at bruge de digitale løsninger, fx kan jeg nu se i mit fagsystem, hvilke data jeg må dele med andre."

  Optimering af vores arbejdsgange

  "Når der kommer ny lovgivning, går der ikke længe, før systemet er tilrettet, og når vi selv får en god ide til forbedringer, har vi også mulighed for at få det implementeret hurtigt. Når vi oplever, at der faktisk sker noget, når vi får en god idé, så bliver vi også mere engagerede i at optimere vores arbejdsgange."

  Niels, 39 år, sagsbehandler på beskæftigelsesområdet

  "Som fagchef kan jeg godt mærke, at vores borgere stiller større krav til vores koordineringsevne og digitale formåen i kommunen. Vi er efterhånden også blevet borgerens lokale indgang til det offentliges sundhedsydelser, så det er måske ikke så underligt."

  Godt samarbejde med vores centrale indkøbs- og digitaliseringsenhed

  "Heldigvis har jeg oplevet en positiv udvikling gennem de seneste par år. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores centrale indkøbs- og digitaliseringsenhed omkring anskaffelsesforretninger. Og vores systemer, der nu er blevet intelligente, hænger generelt bedre sammen i dag end før – både internt i kommunen men også i forhold til sundhedssektoren bredt set.

  Sidste år skiftede vi omsorgssystem og i den forbindelse også leverandør. Kommunen sparede en del penge på øvelsen, og det gik faktisk overraskende smertefrit at komme i luften med det nye system, som understøtter lovgivningen på området og giver ledelsen det ønskede overblik."

  Driftsikkert og fleksibelt system

  I dag har vi et driftsikkert og fleksibelt system, som er modulopbygget og giver os mulighed for at konfigurere efter vores lokale behov. Det betyder, at vi har nemmere ved at tilpasse vores forretningsprocesser, når der opstår nye behov hos os."

  Lisbeth, 57 år, fagchef på sundhedsområdet

  "Som it- og digitaliseringschef har jeg oplevet en enorm omvæltning i hele den måde, vi tænker it på i det kommunale. Vi står i en ny flerleverandør-virkelighed, som stiller store krav til vores evner inden for udbud, arkitekturstyring, serviceintegration med videre."

  Vi står rigtigt stærkt

  "Heldigvis har vi været tidligt ude med et kompetenceløft til it-arkitekturfunktionen og de involverede fagområder her i kommunen. Det gør, at vi står rigtig stærkt med direktionens opbakning til langsigtede investeringer. Og så efterspørger fagområderne selv løsninger, som opfylder rammearkitekturen og genbruger komponenter på tværs af fagskel og sektorer."

  Mulgheder og gevinster

  "Det er naturligvis noget, vi samarbejder tæt med fagområderne omkring, hvor vi også bruger en del energi på at formidle de muligheder og gevinster, som ligger i rammearkitekturen. Her har KL og KOMBIT heldigvis banet vejen for os. En af de ting, som gør hverdagen nemmere og sparer os for en del ressourcer, er de redskaber, som KL og KOMBIT tilbyder til gennemførelse af udbud. Vi bruger eksempelvis kravbanken, hver gang vi gennemfører en større it-anskaffelse.

  Et andet forhold, som har ændret sig, er gennemsigtigheden og den øgede konkurrence på markedet. Vi oplever jævnligt nye leverandører, som byder ind med nye innovative løsninger. Det skete altså ikke i samme grad tidligere."

  Stig, 49 år, it- og digitaliseringschef

  "Som direktør i et mindre it-firma har jeg tidligere efterlyst en større tydelighed omkring den spilleplade, vi agerer på som leverandører i det kommunale marked. Det er nemlig afgørende for, hvad vi satser vores udviklings- og innovationskræfter på. Derfor er vi superglade for, at der nu er kommet en større transparens omkring planer for fælleskommunale udbud og så videre."

  Moden tilgang til markedet

  "Generelt synes vi, at kommunerne er blevet mere modne i deres tilgang til markedet. Det betyder blandt andet, at de er blevet bedre til at nedbryde it-projekterne i nogle mindre klumper. Det giver plads til både de store og de små specialiserede leverandører i markedet."

  Kommunerne er kommet langt

  "Vi oplever også, at kommunerne er kommet langt med standardiseringsindsatsen, samt at det i stigende grad er internationale standarder, de peger på. Det hiver en stor del af omkostningerne og risikoen ud af vores projekter. Samtidig genbruger kommunerne non-funktionelle standardkrav på tværs og stiller kun de nødvendige krav. Det betyder, at vi kan være med i konkurrencen og kan fokusere på at differentiere os der, hvor vi kan gøre en forretningsmæssig forskel.

  Vi har også oplevet, at kommunerne i stigende grad stiller krav om brug af åbne data og genbrugelige fælleskomponenter. Det tager vi som en positiv udfordring, og det bliver jo som oftest en win-win situation for alle parter, når vi får det hele til at spille."

  Kristian, 35 år, direktør i et it-firma

  Fremtidfortællingerne kan også tilgås i samlet form i PDFen herunder

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk