Gå til hovedindhold
/ Digital transformation

Markedsoverblik: Intelligent automatisering af end-to-end processer

 • Læs op

Indhold

  Intelligent automatisering af end-to-end processer

  Hvad mener vi med intelligent automatisering af end-to-end processer?

  Intelligent automatisering handler om at brede automatiseringsværktøjskassen ud, så der anvendes flere forskellige redskaber, som orkestreres i automatiseringen. Udover RPA kan det være smarte formularer eller applikationer, integrationer, regelmotorer, datamodellering, kunstig intelligens mv.

  Når der sættes fokus på ”end-to-end” processer, er der også en ambition om at kunne gentænke processen fra ende til anden og eksekvere på automatiseringen uden redskabsmæssige begrænsninger.

  Forløbet er målrettet kommuner, som er godt i gang med deres automatiseringsrejse og typisk har en lang række af succeser med RPA-baseret automatisering med i bagagen. Konkret vil kommunerne i forløbet skulle arbejde med implementering af intelligente automatiseringsløsninger.

  Markedsoverblik for intelligent automatisering af end-to-end processer

  Virksomhedsnavn

  Akada ID APS

  Kontaktperson

  David Stampe Grønborg
  dsg@akada.id
  4278400

  Hvad kan løsningen?

  Akada er som udgangspunkt et verificeret digitalt ID, som på sigt virker med alle platforme. Udgangspunktet tages her i brugeren/individet, så der er mulighed for at opbygge smarte løsninger, omkring en valid, verificeret identitet. Løsningen er opbygget på kendte protokoller og best in class sikkerhedsteknologier. Den validerer brugeren ved hjælp af Passet, samt en vifte af andre digitale ID platforme. MitID er den første aktive. Vi kan derfor levere et verificeret og altid up to date datagrundlag, for en given person - uanset nationalitet.

  Er løsningen tilpasset et særlige område/en særlig opgave?

  Løsningen passer ind i de fleste områder, så længe vi kender kravsspec og løsningsbehovet. Derfor kan den tilpasses et specielt område, eller en særlig opgave.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Nej - men den kan inden for en kort periode bygges ind i fagsystemer, da den bygger på kendte protokoller.

  Har din virksomhed erfaring med levering af intelligent automatisering af end-to-end processer løsninger til kommunerne?

  Ikke til kommunerne, men i private virksomheder etc. har vi erfaring med at automatisere alle procestyper

  Virksomhedsnavn

  Emini A/S

  Kontaktperson

  Niels Wedenborg
  nw@emini.dk
  22822612

  Hvad kan løsningen?

  Løsningen er et sagsbehandler system udviklet til beskæftigelses, mentor-, social-og integrationsindsats og anvendes af anden aktør og jobcentre. Det indeholder funktioner til varetagelse af alle aspekter af et forløb fra visitation til slut, herunder statistisk opsamling af effektmål, ressourceforbrug m.m. I forhold til andre systemet, så har systemet særskilt fokus på den virksomhedsrettede indsats og giver mulighed for at inddrage jobcenter, borger og virksomheder i indsatsen. Løsningen anvendes idag af Center for Vejledning og Afklaring under Jobcenter Favrskov og de fleste andre aktører.

  Er løsningen tilpasset et særlige område/en særlig opgave?

  Beskæftigelses- og Socialindsats i et bredt perspektiv. Det omfatter også mentor, ungeindsatser, flygtninge og integration, revalidering og genoptræning. Løsningen indeholder også funktioner til registrering af fremmøde og fravær, holdforløb og meget mere.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Der er integration til Fasit, Leverandørportalen og Digital post. I samarbejde med bl.a. Jobcenter Favrskov arbejdes der på flere integrationer.

  Har din virksomhed erfaring med levering af intelligent automatisering af end-to-end processer løsninger til kommunerne?

  Center for Vejledning og Afklaring under Jobcenter Favrskov. Kontakt gerne Centerleder Rikke Udh for flere informationer.

  Virksomhedsnavn

  Microsoft

  Kontaktperson

  Sophie Døstrup
  sdoestrup@microsoft.com
  +45 29 22 95 10

  Hvad kan løsningen?

  Kommuner der måtte ønske en end-to-end løsning kan med fordel anvende elementer fra Microsofts Power Platform, der tilbyder hel eller delvis automatisering af forskellige forretningsprocesser og til behandling af forespørgsler fra f.eks. borgere. Power Platform består af løsninger som:

  • Power Pages, der er velegnet til at udstille processer på offentlige sites målrettet borgere.
  • Power Apps, der giver mulighed for oprettelse af enkelte formularer og selvbetjening.
  • Power Automate, der kan processere data til og fra kommunens kernesystemer.
  • Power Virtual Agents, der kan bistå borgere og sagsbehandlere med at besvare spørgsmål undervejs.
  • Power BI, der endeligt kan hjælpe administratorer med overblik og løsningens udbredelse, anvendelse og succes.

  Løsningerne kan blandt andet understøtte signaler fra IoT udstyr såsom pulsmåler, temperatur, vejtemperatur til saltning, parkering eller lign., som ved overskridelse af en vis standard kan udløse automatisk handling og sætte gang i et arbejdsflow. Med brug af funktioner fra Open AI/Chat GPT/Codex, kan løsningen i dag meget enkelt blive implementeret og håndtere almindelige forespørgsler. Løsningen kan desuden hjælpe både professionelle udviklere og superbrugere med automatisering samt udarbejdelse og revision af kode.

  Er løsningen tilpasset et særlige område/en særlig opgave?

  Løsningen er meget fleksibel og kan tilpasses et hvilket som helst brugsscenarie.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Løsningen kan integreres og tilpasses fagsystemer som ønsket.

  Har din virksomhed erfaring med levering af intelligent automatisering af end-to-end processer løsninger til kommunerne?

  Ja.

  Virksomhedsnavn

  Sopra Steria Danmark

  Kontaktperson

  Brian Høj Andersen
  brian.andersen@soprasteria.com
  26306066

  Hvad kan løsningen?

  Vi har automatiseret mange processer for kunder, ved brug af RPA (UiPath og Power Automate), hvor vi f.eks. har gjort brug af Machine Learning til automatisk distribution af emails.

  Er løsningen tilpasset et særlige område/en særlig opgave?

  Det er typisk administrative manuelle processer vi automatiserer i områder som f.eks. HR og økonomi.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Alle fagsystemer kan vi integrere med, men det er f.eks., KMD Opus, SAP, Business Central, Emply mv.

  Har din virksomhed erfaring med levering af intelligent automatisering af end-to-end processer løsninger til kommunerne?

  Ja, vi har hjulpet kommunerne med automatisering af processer hos f.eks. Hovedstadens Beredskab

  Kontakt

  Konsulent

  Christina Leeson

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3226

  E-mail: capl@kl.dk

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk