Gå til hovedindhold

Markedsoverblik: Digitalt understøttet træning

11. jul. 2023
 • Læs op

Indhold

  Digitale træningsløsninger

  Hvad mener vi med digitalt understøttet træning?

  Digitale træningsløsninger er app-baserede træningsprogrammer, som kan skræddersyes til borgerne på baggrund af en screening. Træningen kan gennemføres sammen med borgeren og med hjælp fra træningsvideoer. Løsningerne tilbydes typisk via en platform, hvor medarbejdere kan følge udviklingen og få et overblik over træningen.

  Markedsoverblik for digitalt understøttet træning

  Virksomhedsnavn

  Icura Aps

  Kontaktperson

  Sofia Roth
  sofia@icura.dk
  31416588

  Hvad kan løsningen?

  Icura er en brugervenlig digital træningsløsning, der består af en app, en kropsbåren bevægelses sensor samt en behandler hjemmeside. Icura anvendes til opsætning af et individualiseret træningsprogram til borgere i forløb indenfor genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering. Med Icura kan borgerne træne mere og bedre på egen hånd efter behandlerens anbefalinger. Icura er et helhedsorienteret redskab, som ud over fysiske målinger af træning og almen fysisk aktivitet, også indeholder fokus på mestring af daglige aktiviteter, samt et testmodul til effektdokumentation. Icura sender resultater til behandleren, som får et enestående grundlag for at give feedback til borgeren og løbende tilpasse den fremadrettede behandling til borgerens unikke niveau og behov. Icura kan reducere behandlernes tidsforbrug på den enkelte borger, reducere transportomkostninger og samtidigt øge fleksibilitet, træningsmængde og kvalitet for borgeren.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  Icuras digitale træningsløsning anvendes i den kommunale genoptræning og rehabilitering både til borgere under §140, §86 og §119. Icura anvendes til en bred vifte af henvisningsdiagnoser og forløb indenfor områderne geriatri, medicin, cancer, KOL, diabetes, artrose, hofte-/knæalloplastik, hofte fraktur, ryg, neurologi og rehabilitering i borgers eget hjem. Fællesnævner er behov for træning, motivation til fysisk aktivitet og mestring af egen dagligdag.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Icura har ikke en direkte integration til omsorgsjournaler, men fungerer i praksis med link til det et unik borger ID i Icura systemet.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Icura har siden 2013 leveret digitalt understøttet træning til danske kommuner, og siden 2018 til svenske kommuner. Over 10.000 borgere på tværs af kommuner har modtaget digitale træningsforløb via Icura. Icura er udviklet i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter fra danske kommuner og afholder 2 årlige tværkommunale online erfaringsmøder. Icuras team har løbende en tæt dialog og sparring med med ledelse og sundhedspersonale i vores samarbejdskommuner

  Virksomhedsnavn

  INNOVAID A/S

  Kontaktperson

  Martin Hjort
  mh@iaid.dk
  86789933

  Hvad kan løsningen?

  HAPPY REHAB er et interaktivt online/ offline træningssystem målrettet ledspecifik træning af ankel- og knæled samt balance. Det er basseret på et interaktivt og dynamisk ståstativ, der via en app / PC-program kan motiverer og guide borgeren til udførelse af ledspecifikke øvelser med mange gentagelser.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  Løsningen henvender sig i særlig grad til borgere med senhjerneskade eller medfødts neurologiske lidelser (f.eks. CP). Typisk borgere med ankel og knæ problematikker. Det kan både anvendes som vedligeholdende træning og til genoptræning i en kortere periode - afhængig af behov.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Spørgsmålet er ikke forstået. Løsningen er en selvstændig løsning, og integrere ikke med andre systemer direkte. Det er muligt at generere og eksportere en træningsrapport til dokumentation og senere opfølgning.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Ja, vi leveret systemerne til en række kommuner i Danmark og i udlandet.

  Virksomhedsnavn

  Microsoft

  Kontaktperson

  Sophie Døstrup
  sdoestrup@microsoft.com
  +45 29 22 95 10

  Hvad kan løsningen?

  Microsoft Teams og Viva Learning tilbyder professional og superviseret træning til borgere. Kommuner kan komme hurtigt i gang ved at lagre træningsmateriale i f.eks. SharePoint Online, der overholder SCORM standarden, og/eller ved at integrere løsningen med eksisterende LMS-systemer. Træningsmaterialet kan tilgås via computere og web, men stilles også til rådighed via mobile enheder.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  Løsningen kan tilpasses som ønsket og er ikke afgrænset eller begrænset til et særligt område.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Løsningen kan integreres og tilpasses i fagsystemer som ønsket.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Løsningen anvendes allerede af en række offentlige virksomheder.

  Virksomhedsnavn

  Mobilize Me

  Kontaktperson

  Dorthe Stricker
  dorthe@mobilize-me.com
  70707437

  Hvad kan løsningen?

  Mobilize Me har udviklet to strukturværktøjer, der kan hjælpe brugeren til at få et overblik over dagens aktiviteter, herunder dagens træning. De to værktøjer ved navn Mobilize Me og PlaNet er udviklet med forskellige fokusområder for at kompensere for forskellige udfordringer. I PlaNet er der endvidere mulighed for at tilgå målstyringsværktøjet LiMo, som giver dig et overblik over dine mål og vejen dertil. Det er muligt for fagpersoner/støttepersoner at blive koblet på som planlæggere for brugeren i begge værktøjer. Som planlægger kan du fra afstand oprette aktiviteter, kommunikere via skrift og følge med i afviklingen af dagens aktiviteter.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  Mobilize Me og PlaNet er udviklet til neurodivergente og demente til at hjælpe med at få et overblik over dagens gøremål. Der er ikke mulighed for at uploade videoer, men der kan lægges links ind til videoer på youtube eller eksterne hjemmesider.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Det er muligt at lave udtræk i PDF-format, som kan uploades i eksterne fagsystemer.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Ja, flere kommuner gør brug af vores strukturværktøjer. Blandt andet også i forbindelse med rehabilitering af borgere med hjerneskade

  Virksomhedsnavn

  nps.today

  Kontaktperson

  Peter Tranberg Møller
  ptm@npstoday.com
  29131757

  Hvad kan løsningen?

  Med måling af borgernes oplevelser i dialogen og interaktioner med kommunen, kan kommunen afdække områder, hvor der bør ske forbedringer, herunder uddannelse af medarbejdere i bedre borgerforståelse og borgerbetjening. Kombineres målingen med det såkaldte P-GAP (Perception Gap), hvor medarbejderen skal selvvurdere borgerens oplevelse, kan lederes identificere medarbejdere med behov for mere træning i borgerforståelse og borgerservice.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  Løsningen kan anvendes i alle tænkelige kontaktpunkter mellem borger og kommune, herunder f.eks. i borgerservice og borgerbetjeningen.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Ja, løsningen integrerer til mange forskellige IT-systemer, som anvendes i kommunikationen med borgere, herunder de mest anvendte telefonisystemer som Miralix, Zylinc, Trio m.fl. og flere kendte CRM systemer som Salesforce og Microsoft Dynamics.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Ja, løsningen udrullet i bl.a. Borgerservice i Århus Kommune og på vej ud til flere.

  Virksomhedsnavn

  SelfBack ApS

  Kontaktperson

  Søren Kleberg
  soren@selfback.dk
  31909881

  Hvad kan løsningen?

  SelfBack hjælper borgeren med egen mestring af rygsmerter ved hjælp af en app. Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model med en multidimensionel tilgang til egenmestring. SelfBack er unik ved at vi har samlet og anvender al klinisk viden fra danske og norske databaser, og ved hjælp af en kunstig intelligens (AI) anvender vi alt denne viden til at finde præcis det som virker for den enkelte borger. Det betyder i praksis, at uanset om man er fra Nordjylland eller Østerbro, så får alle borgere adgang til den samme høje kvalitet, og vi er dermed bidragende til FN verdensmål nr. 10 om at fjerne ulighed i adgang til sundhed.

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  SelfBack kan anvendes i tre forskellige områder: 1) Jobcenter, jobfastholdelse, hvor vi kan gives som selvhjælp til borgere, der er sygemeldte med rygsmerter, og dermed sænke udgiften til sygedagpenge. 2) Genoptræning i sundhedshedscenter regi. SelfBack kan gives som supplement til holdtræning for Genoptræningshold. SelfBack er særligt egnet til de "tunge" patienter med multi diagnose (Stress eller depression) i kombination med rygsmerter. 3) HR afdeling, interne medarbejdere: Mange SOSU medarbejdere stopper eller langtidssygemeldes pga. rygsmerter. SelfBack kan hjælpe med at nedsætte antallet af sygedage, og være med til at forhindre tidlig afgang.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Er i dialog med KMD om Nexus, og Systematic omkring Cura integration.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  SelfBack har erfaring med implementering i flere kommuner. I samarbejde med Høje Taastrup kommune er der udarbejdet en velfærdsteknologivurdering (VTV), som kan tilsendes efter forespørgsel. Onboarding af fagpersonale kan klares online på 1 time, eller ved 3 timers kursus (inklusive øvelser og evaluering) som fysisk møde på kommunens adresse. SelfBack har der ud over, som den eneste digitale løsning på markedet, klinisk evidens for effekten. SelfBack har CE certifikat, og er endvidere certificeret af Engelske NHS efter DTAC standarden, og lever således op til de højeste krav på markedet for sikkerhed, privacy (GDPR) og brugervenlighed. Vi anvender Databehandler aftale, der er i overensstemmelse med Datatilsynets regler, og er godkendt af flere kommuner allerede.

  Virksomhedsnavn

  uQualio - Video4Learning

  Kontaktperson

  Hatla Færch Johnsen
  hj@uqualio.com
  20325272

  Hvad kan løsningen?

  uQualio er en videobaseret læringsplatform. Baseret på videoer (gerne korte/mikrolearning) kan brugerne via deres computer eller telefoner gennemføre kurser, når det passer dem. Kurserne kan indeholde quizspørgsmål, links til eksterne hjemmesider, dokumenter og evt. også en sluttest. Når brugeren har gennemført et kursus og bestået, så kan diploment deles på social medier. Kurserne kan laves med eksisterende videoer, der uploaded til et kursus. Videoen kan også laves med kamera direkte til kurset eller som skærmoptagelsen. Kurset kan opbygges og distribueres direkte til en eller flere brugergrupper. uQualio kan tilpasses i opsætning af farver, logoer m.v., så løsningen ligner kommunens brand. Det er muligt at have flere kanaler, hvor man f.eks. kan opdele efter funktionsområder eller geografisk område. Der er flere roller i systemet, så det er muligt at opdele adgang og ansvar til den enkelte. Administrationsdelen har oversigt over brugere, kurser og hvem, der har gennemført hvad. Se mere omkring funktionalitet på vores hjemmeside: https://uqualio.com/product-features/

  Er løsningen tilpasset et særligt område/en særlig opgave?

  uQualio er videobaseret. Så alt hvad du kan vise på en video kan deles med brugeren. Løsningen er en webapplikation, der IKKE kræver download fra en appstore. Det gør det nemt at dele kurser uden at brugeren skal andet end at klikke på et link gennem email eller SMS. Du har også nemt ved at invitere dine leverandører eller andre til f.eks. at gennemføre et kort kursus til adgang eller sikkerhed. Vores løsning har en særlig god feedback mulighed. Brugeren kan sende spørgsmål, rettelser eller forslag tilbage med tekst, billede, video- og/eller skærmoptagelsen. På den måde bliver loopet fra kursusansvarlig til brugerne meget kort i forhold til andre løsning. Det er bl.a. bygget på at alle har kamera ved hånden i deres mobiltelefon eller tablet.

  Er løsningen integreret til fagsystemer?

  Vi har et REST API, så det er muligt at integrere for brugeroprettelse, kursustilmelding/-afmelding, status, certifikater m.v.

  Har din virksomhed erfaring med levering af digitalt understøttet træning til kommunerne?

  Vores løsningen er i produktion hos Egedal Kommune. Her bruges den til introduktion til nye medarbejdere. Vores løsning er indbygget i DigiRehabs løsning som træningsplatform, der bruges i mange danske kommuner (https://digirehab.dk/). DigiRehab bruger vores platform både i Danmark til oplæring og i Tyskland til levering af træning til ældre som en del af sygesikringen.

  Kontakt

  Konsulent

  Christina Leeson

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3226

  Email: capl@kl.dk