Videncenter

Om videncentret

Velkommen til KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi. På siden finder du viden om teknologiske tendenser, værktøjer, guides, skabeloner og eksempler, som er brugbare i arbejdet med digitalisering og teknologi. Sitets indhold og form udvikles løbende i tæt dialog med jer brugere. Følg os på LinkedIn.

Videncenteret