Videncenter Viden og Værktøjer

Internet of Things 2021 - 2025

Som led i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021 -2025 er der besluttet en fælleskommunal indsats for Internet of Things.