Innovation IT-anskaffelse

Den gode it-anskaffelse

Her finder du inspiration til gennemførelse af en it-anskaffelse. Processen for anskaffelse er inddelt i seks faser - for hver fase er beskrevet hvorfor fasen er vigtigt at gennemføre og hvordan kommunen kan komme rundt om fasens mange facetter. Ideen til den gode it-anskaffelse er udviklet i et samarbejde mellem kommuner, KL, KOMBIT og SKI. Den gode it-anskaffelse skal videreudvikles sammen med kommunerne, så hvis du har input til ændringer, tilføjelser eller gode værktøjer til faserne, er du meget velkommen til at kontakte Videncentret.