Videncenter Viden og Værktøjer

Informationssikkerhed og GDPR

Her kan du finde værktøjer og læse om KL's arbejde på de forskellige områder inden for arbejdet med informationssikkerhed, databeskyttelse og GDPR.

Kontaktperson

Beth Tranberg

Programleder

4533703064

Programleder for Sikkerhedsprogrammet