Teknologier Teknologioversigt

Robotter

Fysiske robotter kan assistere, aflaste eller overtage en række opgaver som i dag varetages af mennesker, fx inden for pleje, omsorg eller læring.

Robotter er typisk designet med meget specifikke funktioner og formål. Fysiske robotter kan aflaste mennesker ifm. fysisk belastende opgaver og, om nødvendigt, arbejde i døgndrift. Foruden at kunne aflaste mennesker er visse robotter i stand til at arbejde mere effektivt og præcist end mennesker. Fysiske robotter dækker også over velfærdsteknologiske løsninger som spise/måltidsrobotter, mobilitetsrobotter, hygiejnerobotter og medicinhåndteringsmaskiner.

Anvendelsesmuligheder i kommunerne
Fysiske robotter har en lang række anvendelsesmuligheder i kommunerne. Fysiske robotter er særligt udbredt inden for velfærdsteknologi, fx ifm. tunge løft, rengøring, assistance til spisning mv. I undervisningssammenhæng er der eksempler på, at skoleelever lærer stifter bekendtskab med teknologien ved at programmere robotter til at udføre specifikke handlinger.

Kan potentielt bruges til at løse følgende udfordringer
De fysiske robotterne kan assistere og aflaste borgere såvel som medarbejdere. Anvendelsen af fysiske robotter kan potentielt både bidrage til effektiviseringsgevinster som følge af opgaveforskydning, bedre arbejdsmiljø og bedre oplevet kvalitet for borgerne.

I løbet af de næste 5-10 år vil udviklingen i autonome systemteknologier og kognitiv robotteknologi åbne dørene til langt mere avancerede robotsystemer med større opgavefleksibilitet, der potentielt kan integreres i institutioner til bistand til ældre ligesom det vil kunne bruges i almindelige husstande for at øge livskvaliteten.

Du kan finde mere viden og mange eksempler på brug af velfærdsteknologi her.