Gå til hovedindhold
/ Autonome køretøjer

Autonome køretøjer

Autonome køretøjer er betegnelsen for køretøjer, der selv kan navigere rundt. Der kan både være tale om køretøjer til lands, til vands og i luften.

 • Læs op

Indhold

  Inden for de seneste år er der sket en markant udvikling på området, særligt inden selvkørende biler og busser i mere eller mindre lukkede miljøer. Der er talrige eksempler på idriftsatte selvkørende shuttlebusser på arealerne for større arbejdspladser eller uddannelsesinstitutioner.

  Anvendelsesmuligheder i kommunerne

  Autonome køretøjer eliminerer ideelt set behovet for en chauffør/operatør, hvilket bl.a. kan lede til driftsbesparelser og mulighed for døgndrift, fx i transportsektoren. Teknologien kan på sigt bidrage til at øge fremkommeligheden i både byer og landet, ligesom potentialet er stort for borgere, der ikke er mobile. På sigt, når teknologien er forbedret yderligere, forventes desuden en sikkerhedsmæssig gevinst i og med, at risikoen for menneskelige fejl samt reaktionstidsfaktoren minimeres, når køretøjet er selvkørende. Et tilbagevende emne vedrørende autonome køretøjer er den række af etiske dilemmaer som er knyttet til teknologien, særligt relateret til hvordan køretøjet skal reagere i situationer, hvor alle udfald har negative følger.

  Derfor kan det have lange udsigter at udrulle fuldt autonome køretøjer, der kan navigere med samme robusthed og fleksibilitet som menneskelige chauffører.

  Kan potentielt bruges til at løse følgende udfordringer

  Ved brug af autonome køretøjer kan der frigøres arbejdstid i forbindelse med transport, hvor medarbejdere i dag selv er chauffør under transporten. Derudover vil omfangsrige transportopgaver af enten personer eller gods kunne løses uden behovet for og udgifterne til chauffører/operatører.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  Email: snma@kl.dk