Videncenter Fagområder

Social og sundhed

Find viden om hvordan kommuner kan bruge digitalisering og teknologi i indsatsen for borgernes sundhed og i sociale indsatser

I Fokus

Juridisk vejledning i brug af sensorer 2020

Artikler fra KL.dk