Videncenter Fagområder

Økonomi og administration

Find viden om hvordan kommuner kan bruge digitalisering og teknologi i forhold til administration og økonomistyring

Digitalisering er en naturlig og indarbejdet måde at løse opgaver på i økonomi og administrationsopgaver. Der er IT-løsninger til udbetalinger, tilladelser, lønsystemer, basis-it, og digital selvbetjening.

Digitalisering har de seneste mange år hjulpet økonomi, HR og personaleadministration ved at lette arbejdsgange og automatisere manuelle processer. Med digitaliseringen af administrationen kan kommunen potentielt gøre mere for mindre, forbedre styringen gennem nøgletal og løse opgaver med færre fejl. Digitale økonomi- og budgetstyringsværktøjer vinder frem som erstatning for lokale regneark. Det kan reducere antallet af fejl, der opstår i manuelle processer og reducere tidsforbruget ved budgetopfølgning.

Der findes mange gode eksempler på, hvordan kommunerne bruger apps til at lette administrative opgaver, fx indberetning af løn, kørsel, udlæg, fraværsregistrering mv. En kommune kan også klare dele af bogføring og fakturahåndtering gennem softwarerobotter. Samme type softwarerobotter kan give borgerne automatisk aktindsigt.

Et af grebene er at bruge automation (RPA) eller teknologier inden for kunstig intelligens. Det kan være natural language processing (NLP), som kan uddrage information og mening af store tekstbidder eller machine learning, der kan finde mønstre i data, segmentere information og forudsigelse af bestemte hændelser. 

Process mining kan bruges til at få indblik over sagsflows med henblik på at sænke sagsbehandlingstiden for borgeren og finde processer der kan automatiseres. Al automatisering kræver indsigt i ens arbejdsgange fx hvordan en sag eller et dokument flyder gennem organisation. Og det kræver at medarbejderne inddrages og klædes på til skiftene i arbejdsgangene og opgaverne. Digitalisering og teknologi kan både effektivisere og højne det oplevede serviceniveau, men samme løsninger kan også hægte de ikke-digitale borgere af. Her er der fx nye muligheder i chatbots der involverer talegenkendelse og talesyntese (dvs. oplæsning af tekst).