Gå til hovedindhold
/ Erhverv og Turisme

Teknologier på erhvervs- og turismeområdet

Find viden om hvordan kommunerne bruger teknologier i indsatsen for at skabe vækst og erhvervsfremme

Teknologier plottet ind på en figur i henhold til deres respektive placering i forhold til, om teknologierne er klar til brug, under afprøvning, værd at holde øje med eller om kommunerne bør afvente.
 • Læs op

Indhold

  Mange kommuner anvender apps til at guide besøgende rundt i kommunens by eller i naturområder. Det er både i form af oplevelsesruter, vejvisning og med fortællinger og highlights om området.

  I kombination med apps bruger flere kommuner skærme og selvbetjening i form af interaktive touchskærme, som kan give yderligere information og er placeret rundt om i kommunen. Skærme og selvbetjeningsløsninger bruges i bredt omfang på konferencer og messer til virtuelle stande og har fået endnu mere udbredelse med corona-situationen.

  Videoløsninger har ligeledes oplevet fremdrift i forbindelse med corona-situationen og er stærkt udbredt som en del af kommunernes formidling og mødeformer bl.a. virtuelle borgermøder og digitale tilsyn med virksomheder.

  Derudover bruger flere kommuner sociale teknologier til kontakt til borgere og besøgende i form af blandt andet turismenetværk og kommunikation på sociale medier såsom Facebook.

  Sensorer bliver brugt i nogle kommuner til måling af bevægelse og trafik i byrummet. Trafiktællinger og data om brugen af by- og naturområder er værdifulde værktøjer i kommunernes byplanlægning, særligt i forhold til turisme.

  Enkelte kommuner har afprøvet at kombinere den virtuelle verden med den fysiske verden ved brug af Augmented Reality til formidling turismeoplevelser og naturruter. Også Virtual Reality (VR) er afprøvet af enkelte kommuner til præsentation af projekter på kommunes museum og kan bruges til turisme-markedsføring.

  Digital twin kan benyttes til at opbygge en digital simuleringsmodel af bygninger eller processer. På Erhverv og turisme kan teknologien eksempelvis benyttes i form af en digital model af bybilledet, som kan bruges til at visualisere fremtidige byggerier.

  Machine Learning sætter maskiner i stand til at lære, uden eksplicit at være programmeret til det. Teknologien afprøves af kommunerne til blandt andet forretningsudvikling og optimering hos erhvervslivet.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk

  Radar for fagområderne