Fagområder

Administration og økonomi

Find viden om hvordan kommuner kan bruge digitalisering og teknologi i forhold til administration og økonomistyring

Case

I Fokus Den dataunderstøttede økonomifunktion kobler velfærdsområder og økonomi tættere sammen

Dataunderstøttet økonomistyring skal være nemt at afkode for de driftsansvarlige i kommunen. I Rudersdal Kommune har deres styrings- og analyseenhed optimeret økonomistyringsprocessen sammen med velfærdsområderne og dermed gjort resultaterne mere brugbare. Funktionsleder Vibe Musaeus fortæller om kommunens erfaringer på Kommunernes Digitaliseringstræf 2020.

Case

Digital platform giver borgere adgang til aktindsigt indenfor én dag

Aktindsigt er et område, der går på tværs af flere forvaltninger, og hvor der ofte bliver brugt meget tid på at udsøge borgernes sager. Silkeborg Kommune har derfor udviklet en digital platform, der optimerer processen omkring aktindsigt.

Artikler fra kl.dk